Haan als lijsttrekker gekozen

Wethouder Yorick Haan zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst aanvoeren van de in de zomer opgerichte partij PS. Afgelopen donderdag is Haan op voordracht van de kandidatencommissie gekozen tot lijsttrekker. Later dit jaar, naar verwachting in november, zal de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma...

Yorick Haan als collectant

“Yorick Haan, wethouder dierenwelzijn, heeft toegezegd te zullen collecteren voor de dierenbescherming tijdens de Nationale collecteweek die plaatsvindt van 5 tot en met 10 oktober. Als eerste zal hij aanbellen bij burgemeester Verver die beschermvrouwe van het dierenasiel Hargahoeve is. Haan wil met dit initiatief aandacht vragen...

Antwoorden schriftelijke vragen

1. Vraag : Is het college het met mij eens dat een leegstaand pand geen overlast voor de omgeving mag veroorzaken? Antwoord : Uiteraard dient het uitgangspunt te zijn dat leegstaande panden zo min mogelijk overlast voor de omgeving mogen veroorzaken. Volgens dit uitgangspunt hebben wij de...

Schriftelijke vragen voormalig Vlietland Ziekenhuis

Geacht College, Sinds enkele maanden staat het voormalig Vlietland ziekenhuis aan de burgemeester Knappertlaan leeg. Het pand staat langdurig te wachten om afgebroken te worden. Er staan hekken om het gebouw en er is bewaking aanwezig. In de media van deze week is een artikel geweid aan...

Zomernota 2009

Voorzitter, In het raadsvoorstel dat nu voorligt wordt gemeld dat er geen door de raad vastgestelde voorjaarsbrief ten grondslag ligt aan de zomernota. Dat klopt zoals we weten, een meerderheid van de raad heeft immers besloten de voorjaarsbrief niet te behandelen in een raadsvergadering. Toch is er...

Wethouder Yorick Haan in Passage 12

17 juni 2009 • Zaterdag 20 juni is wethouder Yorick Haan te gast in het Radio Schiedam-programma Passage 12. Hij is de volledige twee uur van het programma te gast. Met hem bespreekt Jan Willem de Boer de actuele stand van zaken in de Schiedamse politiek. Ook...