Bestuur

Cari Derichs
Bestuursvoorzitter Cari Derichs staat voor veiligheid, saamhorigheid en een goede onderlinge sfeer. Daarom wil ze ook meer mensen leren kennen in de wijk Schiedam-West, waar ze sinds 2010 woont met man en jongste kind en waar ze zich erg prettig voelt. Cari: “Ik gun iedere Schiedammer een fijne en veilige leefomgeving om in thuis te komen. West is een mooie afspiegeling van de maatschappij, een gemoedelijke wijk waar ik me snel thuis voelde. Eigenlijk net als Progressief Schiedam! PS is een partij waar ik me bij thuis voel en waar ik me voor in wil zetten. In het verhaal van PS herken ik mijn eigen verhaal. Hoe veilig een wijk is en hoe de sfeer er is hangt af van de mensen, maar zeker ook van het onderhoud van buitenruimte en woningen. Zaken waar ik me graag voor inzet. Door de samenwerking op te zoeken met andere organisaties, bijvoorbeeld de sociale werkgroep die met name kijkt naar het armoedebeleid en wat hierin nog verbeterd kan worden, probeer ik signalen vanuit de stad op te vangen en deze bespreekbaar te maken”.

 

Ivo van der Velde

Ivo van der Velde is penningmeester/secretaris in het bestuur. Geboren schiedammer en trots op deze historische stad met haar grote diversiteit aan culturen en inwoners. Contrasten tussen historie en nieuwbouw, industrie en recreatie. Een wereldstad in twintig vierkante kilometer. “Schiedam moet in beweging blijven om een duurzamere en meer toekomstbestendige stad te worden. Goede woningen voor iedereen zijn hier een belangrijke stap. Mogelijkheden voor studenten, goede woon carrières voor starters en doorgroeiers , levensloopbestendige wijken voor ouderen en voldoende mogelijkheden in de sociale sector. Ook het gebruik van restwarmte en het stimuleren van huishoudens om onafhankelijk te worden van aardgas zijn belangrijke ontwikkelingen met het oog op de toekomst.”

John Maris
John neemt namens de fractie deel in het bestuur.