Noodfonds Cultuur van € 800.000

Na de coronajaren en de energiecrisis raken verschillende culturele instellingen in Schiedam in financiële moeilijkheden en dan wel zodanig dat ze failliet dreigen te gaan.

 In dit jaar heeft de gemeente de huren verhoogd met 6% en de subsidies met 3%. Ook deze scheefgroei draagt bij aan verslechtering van de financiële positie van bijvoorbeeld ons Theater en het Stedelijk Museum.

De gemeente Schiedam het zogenaamde Corona-gelden ontvangen om culturele instellingen in Schiedam door de Coronatijd heen te helpen, maar heeft dat geld niet allemaal opgemaakt niet allemaal opgemaakt in Coronatijd. Daarom verdween dit geld naar de Algemene Middelen.

Op initiatief van Progressief Schiedam, D66 en het CDA is er een motie ingediend om in ieder geval € 800.000,- in een noodfonds voor de culturele instellingen te storten. Die culturele instellingen die failliet dreigen te gaan kunnen aanspraak maken op dit noodfonds.

Na een lang en vurig debat heet 2/3 van de gemeenteraad ingestemd met dit noodfonds. Wij hopen van harte dat dit bijdraagt aan behoud van cultuur in Schiedam.