Onderwijs

Onderwijs
Goed onderwijs is volgens Progressief Schiedam één van de belangrijkste bouwstenen van een maatschappij. Wij beseffen dat de wet anders is en wij er niet over gaan, maar omdat onderwijs verbindend moet zijn in plaats van segregatie in de hand moet werken, en verbinding spelenderwijs bij kinderen en jongeren begint, zouden wij alle onderwijsinstellingen openbaar onderwijs willen laten zijn.  

Onderwijs leert als het goed is mensen kritisch en zelfstandig denken en is de basis voor een gezonde ontwikkeling van de mens.

Als gemeente gaan wij niet over het curriculum van scholen maar omdat het altijd beter kan, willen wij investeren in- en stimuleren van de onderwijsinstellingen. Zo willen wij:

  • Meer vakken gericht op internationalisering en op alle onderwijsniveaus
  • Dat maatschappijwetenschappen als vak gekozen kan worden op middelbare  scholen in Schiedam
  • Meer samenwerking tussen scholen en bedrijven
  • Meer samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
  • Een aantrekkelijk beleid voeren om scholen te laten experimenteren met onderwijsvormen
  • Leren van succesverhalen in zowel binnen- als buitenland als het gaat om onderwijsvormen
  • Investeren in het aantrekken van goede onderwijzers, geef voorrang op woningen.

De wereld om ons heen verandert snel. Om die reden is het van groot belang dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Onderwijs dat  gericht is op deze snel veranderende wereld. Hierdoor kunnen wij met recht stellen, dat wij wereldburgers faciliteren. Dit willen wij  bereiken. mede door  samenwerking met bedrijven verder te stimuleren. Zodat kinderen al tijdens de schoolperiode hun horizon kunnen verbreden. 

Uit eerder onderzoek is gebleken, dat omstreeks 2022, nu dus, scholen in heel Nederland te maken krijgen met een groot tekort aan leraren. Dit in combinatie met het leeglopen van diverse provincies in Nederland, en de juist snellere bevolkingsgroei in de Randstad, eist investeringen. Progressief Schiedam wil deze investering doen en het ook voor docenten aantrekkelijk maken om naar Schiedam te komen.