Fractie

Frans Hamerslag

Frans is fractievoorzitter voor PS in de gemeenteraad. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen is geboren, opgegroeid en woonde jarenlang in “De Gorzen” waar ook zijn kinderen zijn geboren. Tegenwoordig woont hij in Schiedam Groenoord.  Frans werkt al 35 jaar in de zorg. Begonnen als zorgmedewerker, was opleidingsadviseur, HR Businesspartner,  en werkt nu als mobiliteit- en loopbaancoach, bij een groot zorgbedrijf voor mensen met een verstandelijke beperking. Frans: “Progressief Schiedam is een unieke politieke partij. We proberen te kijken wat binnen de mogelijkheden het beste is voor Schiedam en de inwoners, maar ook voor de dieren en het groen in de stad. Hierbij worden we niet gehinderd door een landelijke politieke partij die kaders voor ons stelt en ons vertelt hoe we het in Schiedam moeten doen! Steeds meer Schiedammers, met diverse politieke achtergronden, weten hun weg naar PS te vinden. We zijn een actieve club, we durven met nieuwe vooruitstrevende dingen te komen, buiten de uitgesleten paden te denken, uitgaande van het gemeenschappelijk belang voor alle Schiedammers. We spreken met mensen op straat en zorgen dat we makkelijk te benaderen zijn!”
Niet links, niet conservatief, niet rechts.
”Het mooiste aan PS vind ik dat wij niet links en niet rechts zijn. Wij willen alle onderwerpen onafhankelijk van elkaar bekijken, en beslissen wat het beste is voor Schiedam.” PS is een groeiende partij, met leuke, actieve mensen uit alle wijken van de stad. Frans: “Wij hoeven niet perse de grootste partij van Schiedam te zijn maar we willen wel invloed. Daar zorgen we dan ook voor met goede ideeën. Het is mooi dat onze partij verder groeit, zowel in aantal raadszetels als in leden, aanhangers en sympathisanten!

 

John Maris

John bekleed de tweede zetel van PS in de Schiedamse gemeenteraad. Over de motivatie om in de politiek actief te zijn is bij John geen twijfel: “Er moet buiten de gestelde kaders gekeken worden en meer innovatie komen binnen de politiek en de gemeente! Denk eens anders!” Het conservatieve denken moet volgens John eindelijk eens worden omgedraaid, hier wil hij zich graag voor inzetten. John is getrouwd en heeft twee kinderen en 3 kleinkinderen. Sinds de jaren tachtig woont John in de wijk de Gorzen. Hij runde daar bijna twintig jaar een winkel en is nu nog steeds zelfstandig ondernemer. Hij was gitarist in de Schiedamse band Join the Grid. Als ondernemer en muzikant spreekt hij veel verschillende Schiedammers en heeft daardoor duidelijk door wat er leeft onder de mensen.

De bezem moet er door!
John is op dit moment de financieel specialist in de fractie en heeft zich de afgelopen jaren onder andere verdiept in het declaratiegedrag van bestuurders. “Het  heeft  flink  fout  gezeten. De raad heeft verzaakt de juiste controle uit te voeren. Dan kan en moet anders. Daar zal ik mij de komende vier jaar zeker voor in willen zetten en keihard ingrijpen als dat nodig is!” John hoopt dat PS de komende vier jaar groot genoeg zal zijn om deel te nemen aan een coalitie. “Juist doordat PS een brede partij is zie ik mogelijkheden om met totaal verschillende partijen samen te werken. Laat de partijen eens over hun schaduw stappen om samen met PS te kijken hoe het anders kan.”

 

Ingrid Coenradie

Ingrid is sinds september 2021 weer opvolgend raadslid. Ze is geboren in Vlaardingen en woont sinds 1990 in de Gorzen. Ingrid is getrouwd en heeft twee kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen. Ingrid werd in 2008 al gemeenteraadslid en stond aan de wieg van PS. Ingrid: “Binnen PS hoeven we geen rekening te houden met een landelijke politieke partij en kunnen we direct inspelen op dat wat echt belangrijk is voor onze eigen stad Schiedam!” Ingrid heeft in het bijzonder belangstelling voor dierenwelzijn. Ingrid: “Dieren worden vaak vergeten terwijl zij voor veel mensen van essentieel belang zijn in het dagelijkse leven!” Daarnaast is zij sterk geïnteresseerd in jongeren, ouderen en cultuur. Ingrids grote hobby is zingen. Zij deed dit geruime tijd in haar eigen band. Regelmatig stond ze met haar band op een podium in Schiedam of omstreken.

Duidelijke taal
Ingrid wil, politiek gezien, het verschil maken door duidelijke taal te gebruiken. Ingrid: “ Ik wil er geen doekjes om winden, zoals nu in mijn ogen te vaak gebeurt. Ik hou van rechtstreeks en direct en waardeer het ook als anderen dat tegen mij zijn. Ik hoop dat de Schiedammers PS als goede optie zien om hun stem op uit te brengen. We hebben een mooi team en onze ideeën zijn op Schiedam en de Schiedammers gericht! Ik wil mij in de gemeenteraad vooral inzetten op het gebied van jongeren, ouderen en dieren. Drie groepen die vaak niet voor zichzelf kunnen opkomen en daardoor te vaak over het hoofd worden gezien.”