Frans Hamerslag over verleden, heden en toekomst

Zaterdag 6 mei was Frans Hamerslag te gast bij Jan Willem de Boer en Henk Groenewegen in café lokaal. Hij blikt terug op de afgelopen termijnen, het Schiedamse politieke landschap, de rol van Progressief Schiedam in de gemeenteraad en zijn visie voor de komende jaren. Your browser...

Je hebt bijgedragen aan 1 Miljoen Euro!

In februari stond  “Afval the challenge” op de politieke agenda. Schiedam moet beter gescheiden inzamelen en minder restafval produceren. Daar staan wij natuurlijk achter. Vol verbazing hebben wij vervolgens kennis genomen van hoe het college dit voor elkaar denkt te krijgen. Ik zal het kort samenvatten:    ...

De Rotterdamwet

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2016 stond de ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’ op de agenda. Dit is een mondvol voor wat men ook wel de Rotterdamwet noemt. Progressief Schiedam en GroenLinks vinden het inzetten van deze wet een zwaar middel. Is dit middel geoorloofd? En hoe...

Hoe duurzaam is duurzame restwarmte?

Progressief Schiedam en GroenLinks pleitten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober voor terughoudendheid bij het gebruik van zogeheten warmtenetten zolang deze nog niet duurzaam opgewekte restwarmte leveren. De restwarmte wordt namelijk opgewekt door fossiele bronnen. Het onderwerp stond op de agenda onder het kopje ‘gemeenschappelijke Zienswijzenprocedure Regionaal...

Zeven ton voor een niet voorziene weg

Jeroen Ooijevaar hekelde tijdens de raadsvergadering van 25 oktober namens Progressief Schiedam en GroenLinks de besluitvorming rond de voorgenomen aanleg van een ontsluitingsweg via de Laan van Bol’es naar de parkeerluifel met 142 parkeerplaatsen aan Vlaardingse zijde van het sportpark over de A4. Dit omdat de gemeenteraad...

PS en GL dagen college en raad uit

Dinsdag 5 juli was het weer zover: de Schiedamse raad stak voor het zomerreces nog eenmaal de koppen bij elkaar om de Zomernota van het college te bespreken. Deze zomernota heeft de veelzeggende ondertitel ‘…en nú doorzetten’ gekregen. Voor Progressief Schiedam en GroenLinks reden om het college...