Diervriendelijk Schiedam?

Willen we dieren inzetten ter vermaak? Schiedam moet een diervriendelijke stad worden. Dat is 1 van de uitgangspunten van Progressief Schiedam en daarom hebben wij wederom gepleit voor een nota dierenwelzijn in deze collegeperiode. Deze nota is ons toegezegd. Een stapje vooruit naar een diervriendelijke stad. Sinds...

Progressief Schiedam blij met het coalitieakkoord.

Sinds 12 mei hebben de fractievoorzitters van Progressief Schiedam, D66, Pvda, Denk en VVD, samen met de 5 wethouderkandidaten onderhandeld over een nieuw coalitieakkoord. Dit akkoord is maandag gepresenteerd en ondertekend in Wijkhuis Dreesplein. John Maris is de nieuwe fractievoorzitter en Frans Hamerslag is de kandidaat wethouder...

Waarom een warmtenet voor Groenoord de beste keuze is

Milieudefensie Schiedam zet vraagtekens bij de gekozen techniek en bij de duurzaamheid van de restwarmte. Dit laat een lid van de Schiedamse afdeling van Milieudefensie weten in een brief aan de gemeenteraad en in een artikel in het AD. De vragen die Milieudefensie Schiedam stelt zijn zeer...

De fractie spreekt zich uit tegen huiselijk geweld

De Schiedamse gemeenteraad zet zich in tegen huiselijk geweld. Ongeveer een jaar geleden werd een initiatiefvoorstel tegen huiselijk geweld raadsbreed aangenomen. In het afgelopen jaar heeft de raad samengewerkt met het college en hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden samen met grote en kleine professionele organisaties in de...

Progressief Schiedam breekt met coalitie

Breaking news… Progressief Schiedam breekt met de coalitie en trekt wethouder terug! Zowel het CDA als de VVD bleken onbetrouwbare partners. Wel op het gebied van wonen, maar niet op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Progressief Schiedam heeft na drie en een half jaar, soms goede...

Meer groen in de stad en op naar een mooier Stadserf!

Groenvisie “Buitengewoon Groen”. Progressief Schiedam heeft vandaag ingestemd met de groenvisie die onze wethouder Jeroen Ooijevaar aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Deze groenvisie hangt samen met de woonvisie en de mobiliteitsvisie. In Schiedam zullen meer woningen gebouwd worden en de nieuwe, maar ook de huidige inwoners van...