Kunst & Cultuur

KuNst & Cultuur

Schiedam is een stad die van oudsher veel aan kunst en cultuur doet. Wie de economische en culturele geschiedenis van de stad kent ziet dat Schiedam een stad van doeners, werkers en makers is geweest en nog steeds is. Dat is ook precies de reden waarom dit onderwerp zo goed bij Schiedam past. 

 • Groot, zoals de molens, musea en het Schiedamse theater 
 • Klein, zoals op de diverse podia en de vele galeries

Daarnaast kent Schiedam vele gezelschappen die prachtige initiatieven ontplooien. Zoals “Ruimte in Beweging”, waar dans, theater en beeldende kunst samenwerken. Daar moeten we trots op zijn, en de gemeente moet deze gezelschappen faciliteren.

 • Progressief Schiedam wil blijvende samenwerking zien tussen de culturele instellingen. Samen zijn ze sterker en het uithangbord van Schiedam 
 • Het Theater aan de Schie krijgt een eigen, zichtbare ingang
 • Het succes van kunst en cultuur kan niet alleen aan bezoekersaantallen afgemeten worden.
 • Progressief Schiedam zet in op de stimulering van het vestigen van kunstenaars in Schiedam. Daar waar we nu veel leegstand hebben zoals op de Hoogstraat, kunnen kunstenaars exposeren 
 • Progressief Schiedam wil dat de gemeente mooie initiatieven blijft ondersteunen zoals bijvoorbeeld:
  • Het Theater in het Wild
  • Theater op Locatie 
 • Progressief Schiedam vindt het belangrijk dat gezelschappen voldoende ondersteuning krijgen vanuit de gemeente om zo hun bijdrage aan de kunst in Schiedam te kunnen blijven leveren
 • stimuleren van samenwerking tussen gezelschappen vanuit verschillende achtergronden. 

Dit alles maakt dat Schiedam een unieke culturele stad is, waar wij als Schiedammers trots op kunnen zijn.