Gemeenteorganisatie Schiedam

Gemeente organisatie Schiedam

Progressief Schiedam vindt het belangrijk dat de gemeente haar dienstverlening aanpast aan de gebruiker van deze dienstverlening. Het klant contact centrum impliceert dat de inwoner een klant is en dus keuzevrijheid heeft. Dat is echter niet zo. Wij zien meer in een gemeentelijk service centrum. De gebruikers dat zijn wij allemaal, namelijk de inwoners van Schiedam. De gemeentelijke organisatie is er voor de inwoners niet andersom. Er  moet daarom meer gekeken worden naar wat de inwoners van Schiedam behoeven en daar vervolgens op in te spelen. Dit moet worden gedaan in de vorm van beleid, maar ook in het verlenen van diensten aan de inwoners.

Denk hierbij aan: 

    • Een verdergaande digitalisering van de diensten vanuit de gemeente. 
    • Informatie gestuurde gemeente.
    • Meer flexibiliteit vanuit de gemeente, voor de inwoners.
    • Inspelen op de steeds meer opkomende netwerksamenleving.

 

  • Niet alleen inspraak vanuit burgers via fysieke bijeenkomsten organiseren, maar ook op andere manieren. Denk aan o.a. digitale mogelijkheden via verschillende platforms.

 

Inspraak
Progressief Schiedam streeft naar een gemeentelijke organisatie waarin de inspraak van haar burgers merkbaar is en waar het gemeentelijke bestuur daar ook op inspeelt. Samen kunnen we dit bereiken. Wat hiervoor nodig is, is een transparant bestuur, dat op een heldere en duidelijke manier communiceert. Het is van groot belang dat de gemeente duidelijk maakt hoe de inspraak eruit ziet, op welke gebieden de inspraak er is en welke mate van inspraak er is. De gemeente, maar ook de politiek, moet de inwoners geen inspraak voorhouden als die niet kan worden waargemaakt. Wat Progressief Schiedam betreft wordt de inspraak in Schiedam vergroot, maar we houden elkaar geen spreekwoordelijke (vega)worst voor.