Bouwen en Wonen in Schiedam

Bouwen en Wonen in Schiedam

Door de jaren heen heeft Schiedam veel verlies moeten nemen op verschillende  bouwprojecten. Vaak door het nemen van verkeerde besluiten. De afgelopen vier jaar is stevig ingezet op woningbouw en veel projecten zijn in ontwikkeling of al in aanbouw. Progressief Schiedam heeft er samen met GroenLinks voor gezorgd dat het aantal sociaal bereikbare woningen numeriek op peil blijven Maar dat kan nog beter. Ook mensen met niet zoveel geld moeten in Schiedam kunnen blijven wonen. Veel huizen worden opgekocht voor onderverhuur in kamers of als complete woning. Dit moet een halt worden toegeroepen.

Voor minder dan zoals op Harga gebouwd is, moeten we het niet meer doen en dan nog aangevuld met voorzieningen voor diervriendelijkheid.

 • Duurzame woningen
 • Energieneutraal
 • Omgeven door water bomen en groen
 • De dierlijke omgeving is onderdeel van de menselijke woonomgeving.
 • Groene gevels
 • Huizen worden diervriendelijk gebouwd
 • Procentueel meer sociaal bereikbare woningen
 • Keuzevrijheid in internetproviders op Glasvezel
 • Speelstraten
 • We voeren zelfbewoningsplicht in
 • Verkamering van huizen moet tegengegaan worden

 

Voor elk project moet, wat Progressief Schiedam betreft,  duurzaamheid de basis vormen. Bomen die plaats moeten maken voor infrastructuur dienen altijd  terug geplant te worden waarbij niet het aantal bomen uitgangspunt is maar de CO2 opname. Onnodige risico’s moeten worden vermeden en gemeentegrond mag niet achteloos verkocht worden.


Maar dan moet het erfpachtsysteem ook voor bewoners een duurzame basis kennen. Progressief Schiedam pleit ervoor om de erfpacht als basis te herinvoeren en deze ten hoogste met de jaarlijkse inflatie te verhogen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en blijven koopwoningen ook bereikbaar voor diegene die niet ineens een heel groot bedrag kan lenen.

Klein en recreatief 

Een groeiend fenomeen in Nederland zijn de Tiny Houses. In het verleden hebben wij daar meerdere malen aandacht voor gevraagd. Kleine, verplaatsbare, milieuvriendelijke off grid woningen met een tijdelijk standplaats karakter. Daar moet nu beleid op worden gemaakt en locaties worden aangewezen. 

Schiedam kent twee tuindersverenigingen, waar getuinierd wordt en waar men gedurende 1 april tot 1 oktober ook ‘s nachts mag verblijven. Progressief Schiedam wil dat er in plaats van tuinhuizen ook tiny houses geplaatst mogen worden.

 

 • Wijken moeten sneller in balans gebracht worden
 • Stimuleer Studenten in Schiedam te komen wonen
 • Maak wijken levensloop-bestendig, waarbij ook de buitenruimte meer wordt meegenomen.
 • Geef inwoners inspraak bij herontwikkeling
 • Geef bestemming aan leegstaande gebouwen in eigendom van de gemeente, stimuleer ontwikkelaars.
 • Stimuleer een wooncarrière door economische groei en niet door uitsluiting
 • Zorg voor een woningmarkt die in balans is
 • Sta Tiny Houses toe in Schiedam
 • Stimuleren van particulier opdrachtgeverschap

Woningcrisis:

De huidige woningcrisis maakt dat bv jongeren langer bij hun ouders moeten blijven wonen dan wenselijk is. Schiedam zet in op veel nieuwe woningen, maar voordat deze er zijn, gaat er nog een lange tijd overheen. Progressief Schiedam wil dat de gemeente onderzoekt waar zij, zo mogelijk samen met een coöperatie, binnen de stadsgrenzen tijdelijke betaalbare woonvoorzieningen kan realiseren. Denk hierbij aan kantoorpanden maar ook aan plaatsing van tijdelijke chaletwoningen of portcabine woningen. Deze zijn alleen bedoeld voor huidige inwoners van Schiedam die zelfstandige woonruimte nodig hebben, zoals jongeren of mensen vanuit echtscheidingssituaties. De woningen blijven maximaal 10-15 jaar staan, of korter wanneer de woningcrisis eerder is opgelost. Daarna worden deze plekken teruggeven aan de huidige bestemming. Een Schiedamse crisiswoonwet.