Progressief Schiedam blij met het coalitieakkoord.

Sinds 12 mei hebben de fractievoorzitters van Progressief Schiedam, D66, Pvda, Denk en VVD, samen met de 5 wethouderkandidaten onderhandeld over een nieuw coalitieakkoord. Dit akkoord is maandag gepresenteerd en ondertekend in Wijkhuis Dreesplein. John Maris is de nieuwe fractievoorzitter en Frans Hamerslag is de kandidaat wethouder Namens Progressief Schiedam.

We zijn trots op het resultaat. Schiedam kan hier de komende 4 jaar mee vooruit. We gaan door op de ingeslagen weg met betrekking tot woningbouw, de economie, mobiliteit, het groen en duurzaamheid. Beleidsterreinen waar Progressief Schiedam in de afgelopen 4 jaar ook al haar stempel heeft gedrukt. Daarnaast gaan we inzetten op dierenbeleid, natuur inclusief bouwen, jeugdzorg en het aanpakken van  armoedebestrijding, kansen-ongelijkheid en discriminatie. Om de druk op de woningmarkt te verkleinen gaan we tijdelijke woningen inzetten, voeren we zelfbewoningsplicht in en onderzoeken we hoe we zoveel mogelijk Schiedamse woningen voor Schiedammers beschikbaar worden. Allemaal mooie resultaten.

Natuurlijk moeten we eerlijk zijn en hebben we niet 100% van ons verkiezingsprogramma binnen kunnen halen. “Zwembad Zuid moet blijven”. Een slogan waar we nog steeds achter staan. Deze mening werd echter niet breed gedragen onder de coalitiepartijen. We hebben tijdens de onderhandelingen, samen met de PvdA, verschillende varianten met zwembaden onderzocht, vragen gesteld bij ambtenaren en besproken. Hieruit blijkt dat renovatie van Zwembad Zuid geen optie, daar waar dat Zwembad Groenoord jonger nog wel mogelijk is en door de centrale ligging een groter publiek bedient. Schiedam heeft de komende jaren weinig geld en dat geld kunnen we maar 1x uitgeven. Dankzij de inzet van Progressief Schiedam en de PvdA kan Zwembad Zuid behouden blijven, op voorwaarde dat de nieuwbouw extern gefinancierd wordt. De gemeente staat dan wel garant voor de exploitatiekosten. Dit voorstel werd wel breed gedragen.  Het huidige Zwembad Zuid is overigens ook op deze manier gefinancierd 50 jaar geleden. In de komende 2 jaar zal het college deze externe financiering in gang moeten zetten en de stad daar breed bij moeten betrekken.

John Maris, Ingrid Coenradie en Dennis van Oorschot gaan voor de stad aan de slag vanuit de gemeenteraad en Frans Hamerslag zal dit vanuit zijn wethouderschap doen. We zien met zijn allen uit naar 4 mooie jaren, waarin we door goede samenwerking met andere fracties, maar ook met de inwoners van Schiedam, veel willen bereiken.