Stadseconomie

Stadseconomie
Schiedam ligt  ingeklemd tussen Rotterdam en Vlaardingen, de A4, de A20 en de Nieuwe Waterweg. Deze geografisch bijzondere ligging biedt  Schiedam  kansen maar ook uitdagingen waar industrie, recreatie en woongebieden dicht op elkaar liggen. Duurzaamheid is niet voor niets de afgelopen periode dan ook een belangrijk punt geweest voor Progressief Schiedam.

In de afgelopen jaren heeft Progressief Schiedam ervoor gezorgd dat nieuwbouwprojecten in Schiedam een meer duurzame basis kennen en dat er in deze nieuwe wijken vrije  provider keuze is op het glasvezelnetwerk. Maar als het aan Progressief Schiedam ligt,  liggen er nog veel meer kansen. 

De bereikbaarheid van Schiedam via de A20, A4 en de intercitystatus van het station maakt onze stad tot een hoogwaardig woon- werkgebied. Daarom is de uitvoering van de mobiliteitsvisie zo belangrijk. Wanneer deze niet wordt uitgevoerd loopt de stad vast en komt de stadseconomie vaker stil te staan. 

Ook de historische binnenstad maakt Schiedam een unieke stad binnen onze regio. Ondernemen moet hier worden gestimuleerd maar er mag niet vastgehouden worden aan de illusie van een sterk winkelgebied. Een combinatie van wonen, horeca, cultuur en winkelen vormt hier de toekomst. Verstandig en duurzaam investeren dus.

De komende vier jaar kan en moet het stads economisch beleid dan ook samen met de ondernemers verder ontwikkeld worden en nog beter worden!

De green deal heeft direct invloed op de stadseconomie. Schiedam gaat hierin voorop lopen en snel verduurzamen.

  • Stimuleer bedrijven om te verduurzamen en trek duurzame organisaties aan
  • Zet in op circulaire economie
  • Daag bedrijven uit op het gebied van duurzaamheid, en biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
  • Toerisme, waaronder water toerisme krijgt een steeds prominentere rol. Stadsmarketing speelt hierbij een belangrijke rol
  • Meer aandacht voor wijkinitiatieven met een duurzaam karakter
  • Betrek bewoners bij hun wijk door het stimuleren van ondernemers en het intensiveren van de regie in de wijken

Een ander onderdeel van de stadseconomie heeft te maken met wat mensen kunnen uitgeven. Huren moeten niet te hoog liggen, koopwoningen niet te duur al beseffen wij dat wij hier maar weinig invloed op hebben. Werk met een passend inkomen is belangrijk. Zowel om mee te doen in de maatschappij, het gevoel van eigenwaarde, voor jezelf en voor anderen te kunnen zorgen.

Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het lukt niet altijd om uiteenlopende redenen. Progressief Schiedam gunt iedere Schiedammer een betaalde baan, maar is ook voorstander van het basisinkomen en de basis baan. Ook wanneer regulier werk niet mogelijk is moet er wel sprake zijn van een bestaan op acceptabel niveau. Onbetaald werk met een maatschappelijke betekenis is ook wenselijk en zelf noodzakelijk in onze maatschappij.