Veiligheid

Veiligheid
Veiligheid is voor iedereen essentieel om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij. Maar wat is nu eigenlijk onveiligheid? Hebben wij het dan over de zware criminaliteit? Hebben wij het  over de excessen? Nee. De media vergroten deze vaak uit, waardoor de Schiedammer zich onveiliger voelt. Progressief Schiedam vindt dat veiligheid over meer gaat dan over criminaliteit in de stad. Daarom hebben wij het hijsen van de regenboogvlag geïnitieerd . Niet als symboolpolitiek maar als signaalpolitiek. overigens geldt dit niet alleen voor de LHBTI gemeenschap maar voor iedereen.

 • Wij willen dat iedereen zich vrij voelt om te zijn wie hij of zij is.
 • Schiedam moet de stad zijn waarin iedereen zijn mening durft te uiten zonder daar angstig over te hoeven zijn 
 • De stad waarin er ruimte wordt vrijgemaakt voor meer aandacht voor problemen in de wijken
 • De stad waar iedereen zich veilig kan bewegen van A naar B
 • De stad waarin het onderwijs  breed aandacht heeft voor de werking van softdrugs en alcohol
 • De stad waar iedereen veilig kan wonen 
 • De stad waar kinderen thuis en op school veilig zijn
 • Een inclusieve stad.

De stad waar cameratoezicht toegepast kan worden, maar pas na grondig onderzoek of dit  zinvol is op een bepaalde locatie, en vervolgens jaarlijks zorgvuldig geëvalueerd wordt.. Cameratoezicht draagt soms bij aan het gevoel van veiligheid, maar lang niet altijd aan werkelijke veiligheid. Vaak wordt het probleem verplaatst door cameratoezicht. Zogenaamde mobiele camera’s mogen niet permanent op 1 locatie worden ingezet.

Schiedam zal extra aandacht moeten hebben voor:

 • Mensenhandel en uitbuiting
 • Radicalisering
 • Mishandeling van jongeren, ouderen, vrouwen en mannen
 • Veiligheid in de wijk

Iedere Schiedammer heeft eigen verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan het voorkomen van onveiligheid, maar ook het melden van onveilige situaties. Maar dan niet zonder, goed bereikbare wijkagenten, het Veiligheidshuis en de buurtpreventieteams. Schiedam moeten  blijven monitoren en vooral de objectieve veiligheid verbeteren.