Dierenwelzijn & Groen

Dierenwelzijn

Progressief Schiedam heeft de afgelopen periode de wethouder Dierenwelzijn geleverd. Er is een nota Dierenwelzijn gekomen en op basis van dat beleid is in 2019 Schiedam door de stichting Dierenlot genomineerd voor de meest diervriendelijke gemeente! Op initiatief van Progressief Schiedam is verlaging van de hondenbelasting en uiteindelijk afschaffing vastgesteld. Dankzij onze inzet zijn de hondentoiletten die toch niet gebruikt werden weggehaald en zijn er voldoende losloopgebieden. Bij deze losloopgebieden moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met andere dieren zoals broedende (water)vogels. 

Dat kan en moet echter nog beter. De stad moet een gezond leefgebied zijn voor mens en dier. Bij beleid in de stad moet naast duurzaamheid ook een dierenparagraaf komen, waarin opgenomen is hoe het beleid bijdraagt aan de leefbaarheid voor dieren in de stad.

In Nederland heeft ongeveer de helft van de huishoudens een hond of een kat in huis. Bij dierenwelzijn wordt al snel aan honden gedacht. Losloopgebieden, hondentoiletten en dat soort zaken. Maar dierenwelzijn gaat om veel meer dan dat. Huisdieren en andere dieren zijn levende wezens. De gemeente moet voor dieren opkomen als hun belangen geschaad dreigen te worden. Dieren kunnen dat niet zelf. Hoe we willen opkomen voor de dieren staat in de nota Dierenwelzijn.

In Nederland zijn er zo’n 350 soorten bijen en hommels die het moeilijk hebben. Deze en andere insecten moeten ondersteund worden om de biodiversiteit te bevorderen. Insecten staan aan de basis van de biodiversiteit omdat zij in de voedselketen worden gegeten door vogels en een grote rol spelen bij de bestuiving van planten. De Gemeente moet hier een rol in spelen door niet met chemische middelen het onkruid te bestrijden, inheemse bloemen te zaaien en deze daar waar het kan zo lang mogelijk te laten staan. De gemeente Schiedam moet meer informatie aan Schiedammers verstrekken over wat men in de tuin kan doen om insecten te helpen.

  • Wij willen in Schiedam geen dierenbeurzen of dierententoonstellingen toestaan.  
  • Dierenwinkels moeten aangemoedigd worden , om te stoppen met de verkoop van levende dieren, anders dan vissen en voederdieren. 
  • Verwijs klanten zo nodig door naar het regionale opvangcentrum.
  • Ondanks het feit dat er veel vrijwilligers werken in de dierenopvang, kost het opvangen van dieren geld. De gemeente moet daar voldoende aan bijdragen, zowel aan het regionale dierenasiel als aan de regionale wildopvang. Dit mag meer dan de minimale norm zijn. 
  • Dieren die in het wild leven, moeten met rust worden gelaten.
  • Daar waar mogelijk moet er een verbod komen op hengelen. Een haak door de lip van een vis geldt voor ons als dierenmishandeling.
  • In plaats van het, als symptoom, bestrijden van dieren in de natuur, die overlast zouden veroorzaken, moeten we inzetten op preventie en bronaanpak. Dit in samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties. Overlast komt nagenoeg altijd voort uit menselijke verstoring van de natuur.
  • Hondenlosloopgebieden moeten goed onderhouden worden en zodanig ingericht zijn dat de honden, maar ook andere dieren, zich daar veilig voelen.

Natuur en Groen
Progressief Schiedam vindt dat er nog steeds veel te veel bomen worden gekapt en te kleine of te weinig bomen worden teruggeplaatst en als er herplaatst of verplaatst wordt, gebeurt dat niet altijd op deskundige wijze. De afgelopen 4 jaar is hier al een mooie slag in geslagen: er is door onze wethouder een nieuwe groenvisie opgesteld waarin de kwaliteit van groen, klimaatadaptatie, biodiversiteit én het sociale aspect van groen voor de stad beter geborgd wordt. Bovendien is er 3 miljoen euro vrijgemaakt om Schiedam flink te vergroenen. Dit moet hoog op de agenda blijven staan. Ook hier zullen wij ons voor blijven inzetten in de komende jaren. 

Bij alles wat er in Schiedam gaat gebeuren willen wij weten hoe groot de bijdrage is die dit levert aan de vermindering van CO2-uitstoot, de verbetering van de luchtkwaliteit en compensatie van de footprint. Wanneer het daar niet toe bijdraagt moeten we het niet zo doen maar anders en beter.

Progressief Schiedam wil dat Schiedam het landelijk voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid. Verschuilen kan niet meer. We zullen het echt met zijn allen moeten gaan doen, wereldwijd en dus ook in Schiedam. Denk globaal, handel lokaal. De gemeente stimuleert elke schiedammer om mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen. 

We kunnen bedrijven en investeerders uitdagen Schiedam als een proeftuin te zien op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent dat Schiedam er alles aan moet doen om voorwaardenscheppend te zijn en om dit ook mogelijk te  maken.