Diervriendelijk Schiedam?

Willen we dieren inzetten ter vermaak?

Schiedam moet een diervriendelijke stad worden. Dat is 1 van de uitgangspunten van Progressief Schiedam en daarom hebben wij wederom gepleit voor een nota dierenwelzijn in deze collegeperiode. Deze nota is ons toegezegd. Een stapje vooruit naar een diervriendelijke stad.

Sinds 2010 hebben wij, samen met andere partijen, gepleit voor het weren van circussen met dieren in Schiedam. Sinds 2016 is daar landelijk beleid op gemaakt. Dieren die niet gedomesticeerd zijn, een eeuwig durende aanpassing van dieren aan het leven van mensen, mogen niet meer ingezet worden tot vermaak zoals een circus dat doet. Vanaf 2024 staat de dromedaris niet meer op de lijst van gedomesticeerde dieren.

In de afgelopen week werden bij een feestje op een schoolplein dromedarissen ingezet uitsluitend ter vermaak. Dat triggerde ons. Waarom staan wij dat toe in Schiedam? Wij hebben de APV en verschillende beleidsstukken van Schiedam er op nageslagen. Daarnaast hebben we naar de wet gekeken. Volgens de wet en de Schiedamse beleidsregels is dat toegestaan. In Schiedam mogen dromedarissen, helaas, ingezet worden ter vermaak.

Maar als iets is toegestaan, moet je het dan ook willen? Wat Progressief Schiedam betreft niet. Daarom doen wij een oproep aan de organisaties die dieren willen inzetten puur ter vermaak: Doe dat niet! Er zijn legio andere manieren om een feestje te vieren, zonder daar dieren bij in te zetten. Wij doen ook een oproep aan het college van Burgemeester en Wethouders: U werkt op dit moment aan de nota Dierenwelzijn. Neem daar in op dat het inzetten van dieren ter vermaak of anderszins niet in Schiedam mag.

Zo kunnen we met steeds andere stapjes vooruit naar een diervriendelijk Schiedam.