Haan als lijsttrekker gekozen

Wethouder Yorick Haan zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst aanvoeren van de in de zomer opgerichte partij PS. Afgelopen donderdag is Haan op voordracht van de kandidatencommissie gekozen tot lijsttrekker. Later dit jaar, naar verwachting in november, zal de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Deze zomer heeft een groep van acht ex-SP-leden hard gewerkt aan de oprichting van een nieuwe partij. Ze werden daarbij gesteund door een groeiende groep Schiedammers. Haan: “Na de breuk met de landelijke partij zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben we onze energie gericht op het op zo goed mogelijke manier ondersteunen van de belangen van Schiedam en de Schiedammers. We denken dat we dat het beste kunnen doen vanuit een nieuwe partij met een frisse en vernieuwende blik op de stad en de Schiedamse politiek.”

“We waren met z’n achten toen we uit de SP stapten; inmiddels is de groep al flink gegroeid. Steeds meer vooruitstrevende mensen, ook niet-SP’ers, sluiten zich bij ons aan – en ze zijn natuurlijk van harte welkom! We staan open voor iedere vooruitstrevende Schiedammer, die zich wil inzetten voor de stad en haar inwoners.”

Een van de redenen om met de SP te breken – zo bleek uit de destijds verspreidde persverklaring – was dat de partij stilstaat, niet meegroeit met de gegroeide verantwoordelijkheid. “De SP staat stil, wij willen vooruit,” riepen Haan en zijn medestanders. “Onze vooruitstrevendheid – die het ons onmogelijk maakte om nog binnen de SP te kunnen blijven – hebben we nu gevat in het woord progressief. Daarom heet onze partij voluit Progressief Schiedam en afgekort dus PS. PS kan ook staan voor Partij voor de Stad, Partij voor Schiedam en Partij voor Schiedammers,” aldus de net gekozen lijsttrekker. “Het zou zelfs Post Scriptum, zoals onderaan een brief, kunnen betekenen. Het denken houdt immers niet op, gaat altijd verder. Als je een handtekening onder een brief zet, kom je wel eens tot de ontdekking dat het nog beter kan. Zo is het ook met beleid. Als iets eenmaal is vastgesteld in de gemeenteraad of in een partij moet het denken niet ophouden. Je moet oppassen niet dogmatisch te worden en open blijven staan voor vernieuwing. Juist daarom past de naam PS ook zo goed bij de club mensen die de partij vormen.”

Informatie over de lijsttrekker
Yorick Haan is voor de derde keer lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam, nu voor het eerst voor de lokale partij PS. Al vanaf 1996 is Haan actief in de Schiedamse politiek. Toen hielp hij bij de oprichting van een afdeling van de Socialistische Partij. In 1998 werd hij in de gemeenteraad gekozen en in 1999 werd hij voorzitter van de SP-fractie. Bij de verkiezingen in 2002 verloor de SP één van de drie zetels, maar bleef Haan aan als fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 wist de partij onder aanvoering van Haan vijf zetels te veroveren. De SP trad ook toe tot het samen met de PvdA en CDA gevormde college van burgemeester en wethouders. Haan werd door de SP naar voren geschoven als wethouder en kreeg een uitgebreide portefeuille onder zijn hoede. Deze omvat bouwen, wonen en milieu, dierenwelzijn, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte, facilitaire zaken en ICT. Onder zijn leiding werd onder andere gewerkt aan nieuw volkshuisvestingsbeleid, bomenbeleid, nieuw klimaat- en milieubeleid, dierenwelzijnsbeleid en nieuw parkeerbeleid. Ook zorgde Haan er voor dat de regie over het beheer van de openbare ruimte begin dit jaar weer bij de gemeente kwam te liggen. Daarmee is de directe aansturing van Irado weer in handen van de lokale overheid en zal de buitenruimte stap voor stap steeds schoner en steeds beter onderhouden worden. De verbetering in het dagelijks onderhoud wordt ook doorgezet in het groot onderhoud, waar nu voor het eerst sinds 2001 weer planmatig aan gewerkt zal gaan worden.

Informatie over PS
Op 4 juni 2009 hebben wethouder Yorick Haan, fractievoorzitter Frans Hamerslag, de raadsleden Sinne Tolsma, Wijbrand Boon en Ingrid Coenradie, afdelingsvoorzitter John Maris, afdelingssecretaris Jan van de Geest en bestuurslid Leendert Wignand hun lidmaatschap van de SP opgezegd. Op 22 juni schreven zij de nieuwe vereniging Progressief Schiedam in bij notaris en Kamer van Koophandel. Op 9 september 2009 werd door het hoofdstembureau officieel bekendgemaakt dat PS staat ingeschreven in het kiesregister. Op dit moment is de PS niet vertegenwoordigd in de Schiedamse gemeenteraad. Op 3 maart 2010, bij de gemeenteraadsverkiezingen, zal voor het eerst op PS gestemd kunnen worden. De partij stelt zich ten doel een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een sociale, duurzame samenleving.