Overmatig alcoholgebruik terugdringen, jeugd beschermen

Schiedam16 september 2009 – Vandaag schrijft Frank Willemse in het AD dat de nieuwe politieke partij PS in een raadscommissie pleitte voor drooglegging van sportkantines. Buiten het feit dat PS nu nog niet in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, klopt de interpretatie van de woorden van het gemeenteraadslid Sinne Tolsma niet. Eerde trok Tolsma fel van leer tegen het droogleggen van Schiedam, zoals toen door de burgemeester werd voorgesteld. Tolsma: “Nu ligt er een goed onderbouwd en genuanceerd beleidsvoorstel van de burgemeester en wethouder Daskalakis.”

“Ze doen allerlei voorstellen om overmatig alcoholgebruik terug te dringen. Dat is goed. Gelukkig is er geen sprake meer van de totale drooglegging van Schiedam. De gemeente zou zich nog beter kunnen inzetten om de jeugd te beschermen tegen de gevaren van alcohol. Juist bij jonge mensen is het gebruik van alcohol – in welke mate dan ook – erg schadelijk,” aldus het raadslid.

Sportkantines spelen daarin volgens Tolsma een rol: “Sportkantines zijn laagdrempelig en ze hanteren geen minimumleeftijd. Jongeren lijken altijd wel een manier te vinden om aan alcohol te komen, maar we moeten het ze niet te makkelijk maken. Ik denk dat de gemeente in overleg met de sportverenigingen moet bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat jongeren die bij café’s niet terechtkunnen en bij de supermarkt worden weggestuurd hun toevlucht zoeken in de kantine van de sportclub. Droogleggen is daarbij niet aan de orde. Sportclubs zijn voor hun financiën deels afhankelijk van de bar omzet en bovendien misgun ik niemand het biertje na de wedstrijd.”