Schriftelijke vragen voormalig Vlietland Ziekenhuis

Geacht College,

Sinds enkele maanden staat het voormalig Vlietland ziekenhuis aan de burgemeester Knappertlaan leeg. Het pand staat langdurig te wachten om afgebroken te worden.
Er staan hekken om het gebouw en er is bewaking aanwezig.
In de media van deze week is een artikel geweid aan het te wensen laten van de bewaking van het leeg staande pand. Omwonende klagen over een flinke toename van overlast en onveiligheid sinds dat het gebouw leeg is komen te staan.

1.Is het college het met mij eens dat een leeg staand pand geen overlast voor de omgeving mag veroorzaken?

2.Is er een verband te leggen tussen de ervaren overlast en onveiligheid van omwonenden, en de leegstand van het voormalig ziekenhuisgebouw?

3.Zijn er nog ook na deze al langdurige leegstand nog waardevolle materialen in het gebouw aanwezig welke mogelijk aantrekkingskracht kan hebben op dieven of vandalen?

4.Is het college het met mij eens dat het leegstaande gebouw vanwege de veiligheid van omwonende maar ook van mogelijke overtreders die het gebouw binnen gaan, optimaal dient te zijn?

5.Is de beveiliging in optiek van het college volgens in vraag 4 gestelde norm afdoende?

6.Is het college het met mij eens dat er meer beveiliging van het leegstaande gebouw en de omgeving nodig is.

7.Is het college het met mij eens dat de duur van leegstand van een gebouw zo kort mogelijk dient te zijn?

8.Is het college het met mij eens dat het voormalig ziekenhuis gebouw direct na oplevering gesloopt en afgebroken had dienen te worden?

9.Is het college het met mij eens dat de duur van leegstand van het gebouw vooraf anders aan de omwonenden is voorgesteld?

10.Op welke datum zat het pand afgebroken gaan worden?

11.Hoe lang gaat de afbraak duren?

12.Welke interventies gaat de portefeuillehouder plegen om overlast en onveiligheid in de omgeving tussen vandaag en de datum van afbraak van het gebouw tegen te gaan.

Frans Hamerslag
Namens Fractie Hamerslag