Zeven ton voor een niet voorziene weg

Jeroen Ooijevaar hekelde tijdens de raadsvergadering van 25 oktober namens Progressief Schiedam en GroenLinks de besluitvorming rond de voorgenomen aanleg van een ontsluitingsweg via de Laan van Bol’es naar de parkeerluifel met 142 parkeerplaatsen aan Vlaardingse zijde van het sportpark over de A4. Dit omdat de gemeenteraad van Vlaardingen ‘tegen alle verwachtingen in’ negatief besloten heeft over een weg aan de Vlaardingse kant. Aan die aanleg hangt wel een prijskaartje: zeven ton om precies te zijn.

Het was niet alleen het bedrag dat Progressief Schiedam en GroenLinks in het verkeerde keelgat schoot. Ooijevaar stelde ook de vraag of de raad wel juist was geïnformeerd, of het allemaal de schuld was van de gemeente Vlaardingen en in hoeverre de ontsluitingsweg eigenlijk wel nodig was.

Over de eerste vraag kon Ooijevaar kort zijn: ‘Nee. Het college heeft meermalen beloofd dat extra investeringen niet nodig zijn.’ Hij gaf enkele voorbeelden waarin door dit en het vorige college werd gesteld dat de gemeente geen enkel risico zou lopen en de planvorming ‘budgetneutraal’ zou zijn. Conclusie: ‘Ons als raad is zand in de ogen gestrooid. Niet alleen door dit college, maar ook door vorige colleges.’

Over in hoeverre Vlaardingen verantwoordelijk is voor de situatie zoals die nu is ontstaan, merkte Ooijevaar op: ‘Volgens ons is de raad van Vlaardingen altijd duidelijk geweest: ze wilden die weg niet. Dat het Vlaardingse college aan het Schiedamse college heeft gesuggereerd dat het allemaal wel goed zou komen zal best, maar het is uiteindelijk de raad die bepaalt. In Vlaardingen begrijpen ze dat heel goed.’

Ten slotte stelden Progressief Schiedam en GroenLinks dat de investering in de ontsluitingsweg nu nog helemaal niet hoeft: ‘Van het momentum, een woord dat wethouder Gouweleeuw in de commissie vele malen gebruikte, zijn wij nog niet overtuigd.’ Als redenen gaf hij aan dat de parkeerplekken aan Vlaardingse zijde nog niet nodig zijn, omdat het sportpark nog niet aan zijn capaciteit zit. Dat geeft ruimte om voorlopig aan andere dingen te werken. Voorbeelden die Ooijevaar daarbij noemde: ‘Er gaan veel meer mensen met de fiets komen, want daar zet het college op in. En veel bezoekers vanuit Vlaardingse zijde gaan toch parkeren in Holy en vanuit daar via olifantenpaadjes hun weg vinden naar het dak. Het is zeker niet ondenkbaar dat er dan in Holy vanzelf weer protest ontstaat, maar dan vóór ontsluiting.’

Met andere woorden: ‘In drie jaar kan er veel gebeuren.’ Reden voor Progressief Schiedam en GroenLinks het voorstel voor investering in de ontsluitingsweg niet te steunen.