Uit de commissie: Afval

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 10 februari stond de afvalinzameling in Schiedam op de agenda. Progressief Schiedam en GroenLinks plaatsen grote vraagtekens bij een door de fractie van de PvdA geschreven stuk over het afvalbeleid in Schiedam. Kern daarvan: gezinnen van vijf of meer personen moeten een extra grijze Kliko voor restafval krijgen. Deze gezinnen produceren volgens de PvdA zoveel afval dat dit echt nodig is.
Frans Hamerslag vond dit namens GroenLinks en Progressief Schiedam een vreemde constatering: het afvalbeleid is nog niet zo lang geleden geëvalueerd en er valt juist een stijgende lijn te constateren in de tevredenheid.

Hamerslag: ‘In het door hen geschreven stuk stond dat de PvdA door veel Schiedammers benaderd is. Het stuk geeft echter geen aantallen. De omvang van het probleem is dus onduidelijk. Daarnaast hebben Progressief Schiedam en GroenLinks geen negatieve signalen ontvangen. Hetzelfde geldt voor D66. Het lijkt er dus op dat de PvdA een niet bestaand of slechts zeer klein probleem heeft aangeboord’.

Frans Hamerslag erkende dat we wel serieus moeten kijken naar het stuk. De vraag is echter wie uit de doelgroep we kunnen vragen hoe reëel het probleem is. Dat bleek niet moeilijk voor hem: ‘Ik hoef dan niet ver te gaan. Ik ben zelf onderdeel van de door de PvdA aangeboorde doelgroep. Mijn gezin bestaat immers uit 5 personen (en nog 3 katten die het nodige produceren)’. Die vijf personen en drie katten uit het huishouden van Frans Hamerslag beschikken over een grijze Kliko van 240 liter en nog een groene en een blauwe Kliko: ‘Kom ik daar zoals de PvdA aangeeft aan te kort? Het antwoord is zeer duidelijk nee!’
Hamerslag gaf ook meteen aan wat de crux is: ‘Ik verzamel namelijk naast papier en gft-afval ook het plastic en breng dat naar de daarvoor bestemde ondergrondse container. Dit scheelt zoveel restafval dat de grijze container eigenlijk nooit vol raakt. Tweewekelijks legen is proefondervindelijk ruim voldoende’.

Daarmee kwam Hamerslag tot wat de essentie van het afvalbeleid zou moeten zijn: ‘Progressief Schiedam en GroenLinks zijn voorstander voor het terugdringen van afval. U en ik moeten gestimuleerd worden zo min mogelijk afval aan te bieden en het afval wat we aanbieden zo goed mogelijk te scheiden. Dat is minder slecht voor het milieu en kost ons bovendien minder’.

Hamerslag heeft namens GroenLinks en Progressief Schiedam nog wel een goed advies aan de PvdA: ‘Wat Progressief Schiedam en GroenLinks betreft moeten we vooral zorgen dat Schiedammers hun afval goed gescheiden kunnen aanbieden. Nu nog goede oplossingen bedenken om betere afvalscheiding in de oude wijken en flatwijken mogelijk te maken. Maar daar hoorden we de PvdA helaas niet over’.