Uit de raad: Balanssturing – ingewikkelde materie

Tijdens de raadsvergadering van 17 februari stond het onderwerp Balanssturing op de agenda. John Maris voerde hierover namens Progressief Schiedam en GroenLinks het woord.
De eerste vraag die wellicht opkomt: wat is balanssturing? Simpel gezegd is het een instrument waarmee de raad inzichtelijk zou moeten krijgen met welke schuldenlast we welke ambities waar kunnen maken en welke gevolgen dat heeft voor de lasten van de inwoners van Schiedam.
Volgens Maris is dit een geweldig streven: ‘Heel goed dat de gemeenteraad daar inspraak en inzicht in krijgt’. Maar zo simpel als het hierboven staat is het natuurlijk niet. Maris: ‘Wij vroegen bij de commissiebehandeling niet voor niets om meer voorbeelden. In het stuk is één grafiek opgenomen, die weergeeft hoe het is als we alles laten zoals het nu is. Maar hoe ziet die grafiek eruit als we minder of juist meer externe financieringen aantrekken? Dát is nu absoluut niet inzichtelijk’.
Ter illustratie gaf John Maris een voorbeeld: ‘We maken analyses van de risico’s die we lopen, verhogen die met 40% en reserveren ook nog eens 10 miljoen extra. Is dat genoeg? Is dat te veel? Is dat te weinig? Die 40% is volgens het college het gemiddelde van steden vergelijkbaar met Schiedam. Maar maken die steden dezelfde afwegingen en berekeningen bij hun analyses en hebben deze steden dan ook met vergelijkbare risico’s van doen?’
Wie het weet mag het zeggen.

Sommige fracties hebben aangegeven er al uit te zijn, maar de coalitie lijkt flink verdeeld lijkt te zijn over de financiële toekomst en het ambitieniveau.
Voor Progressief Schiedam en GroenLinks is één ding in ieder geval heel duidelijk: ‘Wij willen voor besluitvorming over dit soort belangrijke overwegingen en consequenties meer informatie van het college ontvangen en wij hebben meer tijd nodig. Dit regel je niet even in anderhalve week. Het is ingewikkelde materie’.
Progressief Schiedam en GroenLinks stelden daarom voor het stuk terug te geven aan het college en hen te verzoeken om meer inzicht te geven aan de raad over welke gevolgen het heeft als we aan de verschillende ‘tandwieltjes’ gaan draaien.
De raad kon zich daarin vinden. Progressief Schiedam en GroenLinks waren blij met de conclusie om de beslispunten met verstrekkende gevolgen uit te stellen tot het college deze gevolgen inzichtelijker heeft gemaakt.
Het college heeft dit toegezegd.