Uit de commissie: Stedelijk Museum

Progressief Schiedam en GroenLinks hadden tijdens de commissievergadering van 9 december de nodige vragen over een brief van het college van 20 november. Onderwerp: het overbruggingskrediet ter hoogte van €450.000 aan het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum verkeert in grote financiële problemen. Zozeer zelfs dat de salarisbetaling van november wegens acute liquiditeitsproblemen in het gedrang was gekomen.

Frans Hamerslag voerde namens beide partijen het woord. Hij begon met de constatering dat het museum een pareltje is in Schiedam: ‘Het behoort misschien wel tot de mooiste musea van Nederland. De fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks dragen het museum een warm hart toe’.
Tegelijk wees Hamerslag erop dat het college haar bevoegdheden hiermee ruimschoots overschreden heeft. De vraag was of dit niet anders gekund had? ‘Het college kan indien gewenst altijd om een spoedbijeenkomst van de raad vragen. Wanneer en waarom heeft het college besloten de raad te passeren?’

Het museum is in de ogen van GroenLinks en Progressief Schiedam weliswaar een gesubsidieerde instelling, maar ook een zelfstandig bedrijf en ‘menig andere ondernemer in Schiedam zal in deze tijd ook graag bij de gemeente willen aankloppen voor een financiering’. De fractievoorzitter van Progressief Schiedam vroeg zich bovendien af of het college niet al eerder wist van de problemen bij het museum, omdat het ook een huurachterstand blijkt te hebben.
De vraag is wat het museum zelf gedaan heeft om de benodigde financiële middelen bijeen te zoeken en ‘welke garanties het college voor levensvatbaarheid van het museum heeft?’ Ook wilde Hamerslag weten of de wethouder bekend is met de geruchten die via de media en email naar buiten komen over financieel wanbeleid? En nogmaals over geld gesproken: Hamerslag vroeg zich af wanneer het krediet terugkomt en ‘welk percentage geldt hier? Of eigenlijk: komt het krediet wel terug?’

De voorlopige conclusie is dat het museum min of meer onder curatele staat. GroenLinks en Progressief Schiedam hebben duidelijk laten weten niet erg gecharmeerd te zijn van de geldverstrekking buiten de raad om.
Helaas ging alleen Leefbaar Schiedam daar volmondig in mee.
De raad heeft aangedrongen dat er uiterlijk op 1 maart er een bedrijfsplan moet liggen, waarbij een taskforce onder leiding van de gemeentesecretaris nadrukkelijk de vinger aan pols zal houden.
Het vervolg vindt plaats in maart 2015.