Hoe duurzaam is duurzame restwarmte?

Progressief Schiedam en GroenLinks pleitten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober voor terughoudendheid bij het gebruik van zogeheten warmtenetten zolang deze nog niet duurzaam opgewekte...

Uit de commissie: Afval

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 10 februari stond de afvalinzameling in Schiedam op de agenda. Progressief Schiedam en GroenLinks plaatsen grote vraagtekens bij een door...