Schoon schip maken kan alleen met een college met nieuwe wethouders!

PS heeft met grote verbazing gereageerd op de kandidaatstelling als wethouder van Ad Hekman, namens het CDA. Het rapport van BING liegt er niet om. Alle wethouders, waaronder Ad Hekman, zijn mede- verantwoordelijk aan de, binnen de gemeente, ontstane situatie. Het is dan ook niet voor niets geweest dat alle wethouders van Schiedam hun ontslag hebben ingediend. PS heeft hen hier toe opgeroepen en was tevreden dat zij hier gehoor aan hebben gegeven.

Elke politieke sensitiviteit bij het CDA blijkt weg. Met het voordragen van Ad Hekman als wethouder neemt het CDA het BING rapport niet serieus. Wat nog erger is, is dat zij hiermee de redenen, waarom de gemeenteraad BING deze opdracht gegeven heeft, ook niet serieus nemen. Hiermee worden de situatie binnen Schiedam volledig gebagatelliseerd. Medewerkers van de gemeente worden niet serieus genomen en de gemeenteraad, die het vertrouwen in de wethouders heeft opgezegd, wordt geschoffeerd.

PS heeft in de gemeenteraadsvergadering over dit onderwerp in het belang van Schiedam, de coalitiepartijen opgeroepen om met nieuwe kandidaten te komen. Slechts met nieuwe mensen kan er werkelijk schoon schip worden gemaakt. Niet dat PS grote fan is van dit college, maar zo vlak voor de begrotingsbehandeling en de vele opgaven waar Schiedam voor staat, is snelheid en zorgvuldigheid geboden. Dat kan volgens PS het best, wanneer de bestaande coalitie in stand blijft. Nu het CDA Ad Hekman voordraagt, roept PS het CDA op hun voordracht te herzien of uit het college te stappen.

Schiedam heeft een geloofwaardig en betrouwbaar stadsbestuur nodig. Altijd, maar zeker nu!
PS roept de overige partijen in Schiedam op, de voordacht van Ad Hekman af te keuren.