4 wethouders is voldoende

PS dankt in de eerste plaats Wethouder Wil Vissers voor haar inzet voor Schiedam. PS ziet in het vertrek van wethouder Vissers vooral ook een kans. In een tijd dat Schiedammers grote financiële offers gevraagd worden, moeten kansen gegrepen worden als deze zich voordoen. “Dit is zo’n kans”, volgens PS fractievoorzitter Frans Hamerslag.

Nu wethouder Wil Vissers haar ontslag heeft ingediend en Schiedam zal verlaten is dit een goede mogelijkheid om te bezuinigen. Schiedam heeft in het verleden aangetoond met vier wethouders uitstekend te besturen te zijn. Nu deze vijfde wethouder stopt is dit de kans om een aanzienlijk bedrag aan salariskosten uit te sparen, te weten tussen de 200.000 en 300.000 Euro. De PS voorman roept de coalitie partijen PvdA, CDA, VVD en Groen Links op het salaris van een vijfde wethouder uit te sparen door de positie van Wil Vissers niet opnieuw in te vullen.

De coalitie-partijen vragen grote offers van de schiedammers, dit is de kans om te laten zien dan ook deze partijen bereid zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor bezuinigingen.
Hoewel het vanwege politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid soms noodzakelijk kan zijn een wethouder weg te sturen kost dat altijd geld. Zo’n wethouder kan net als elke stadsbestuurder die zijn positie inlevert, gebruik maken van de wachtgeld regeling. Nu deze wethouder zelf opstapt om elders een functie te gaan bekleden, heeft Schiedam dat probleem niet. “PS is helder”, volgens Frans Hamerslag: “wat ons betreft wordt de Wil Vissers niet opgevolgd.

PS is vanaf het begin van deze coalitie tegenstander geweest van een college van 5 personen. Weggegooid geld volgens PS. Dit is volgens Frans Hamerslag het moment om de verhoudingen in het college te herzien. Hamerslag: ”Wethouder Groene heeft maar ter nauwer nood een motie van wantrouwen overleefd, en dan alleen nog maar omdat hij van het CDA geen zware dossiers meer mag hebben en gedegradeerd is tot “wethouder light”, en de VVD heeft aangegeven dat wethouder Groene zeer scherp in de gaten gehouden zal worden. Welbeschouwd van elk van de twee coalitiepartijen een motie van wantrouwen richting hun coalitiepartner. Er hoeft niets te gebeuren of deze wethouder wordt alsnog weggezonden.

Dit alles heeft de raadsvergadering van 29 juni wel bovenwater gekregen.” PS kan zich niet anders voorstellen dan dat wethouder Groene binnenkort ook zijn ontslag zal indienen. Een “wethouder light” functie en onder verscherpt toezicht staan zal hij toch niet kunnen accepteren. Het is volgens PS hoog tijd om de kaarten te schudden.” Hamerslag: “Dit is het moment, dit is een kans voor Schiedam! “