Het failliet van Schiedam?

29 en 30 juni zijn memorabele dagen in de Schiedamse politiek. 29 juni werd wethouder Groene de hand boven het hoofd gehouden door de coalitie en de SP. 30 juni heeft diezelfde coalitie met steun van TON, Leefbaar Schiedam, het AOV en D66 een blanco cheque getekend die het failliet van Schiedam kan betekenen.

Project wethouder Maarten Groene werd in een rapport, opgesteld door een zeer gerenommeerd bureau, als “hoofdschuldige” aangewezen voor het debacle rond de grondexploitatie van het voormalige ziekenhuis-terrein aan de BK-laan. Voor de start van de sloop werd aangenomen dat daar flink geld verdiend zou worden. Op basis van die informatie heeft de gemeente het Ziekenhuis uitgekocht, zodat alleen de gemeente de winst zou opstrijken. De verwachtte winst van ruim 5 miljoen euro is ondertussen gezakt naar een verlies van ruim 3 miljoen Euro. Kortom, een verschil van 8 miljoen Euro. Volgens het rapport heeft wethouder Groene onvoldoende sturing gegeven en is hij als project-wethouder verantwoordelijk voor een deel van dit verlies. Normaal gesproken is dat voldoende grond om de wethouder via een motie van wantrouwen naar huis te sturen.

De raad dacht daar anders over. De SP lijkt er van uit te gaan de PvdA ooit nog eens nodig te hebben, want die hielp graag om Groene in het zadel te houden. En dat voor de SP…. 8 Miljoen gemeenschapsgeld is weg. Volgens de SP, geen probleem, de wethouder mag blijven. Groen Links zit aan het pluche geplakt en heeft er weinig problemen mee. Het CDA, de PvdA en de VVD sluiten de gelederen, want er zijn nog lopende projecten, en dan laat je elkaar met rust. Het is niet anders dan een schandelijke vertoning. Even een “kort-door-de-bocht” vergelijk: Deze wethouder kostte de afgelopen paar jaar dus 2 miljoen Euro per jaar, buiten zijn salaris om, terwijl men wel een zwembad dat 4 honderdduizend euro per jaar kost wilde sluiten. PS vindt deze gang van zaken een afgang voor de raad!

In het rapport van Boer en Croone was ook advies te lezen: stop met grondexploitaties. Schiedam is daar niet goed in en heeft daar in de afgelopen jaren dan ook enorme verliezen op geleden. En wat schetst onze verbazing? Het sportpark op het tunneldak gaat er komen en kost de stad zo maar 20 miljoen euro. Dat gaan we volgens het college op lange termijn terug verdienen door….. Jawel: grondexploitaties. De verdien-methode waar we zo slecht in zijn en heel veel geld op verliezen en die we vooral niet meer moeten doen volgens het gerenommeerde bureau.

Schiedam heeft zich laten verleiden door een bijdrage van 8 miljoen Euro van het rijk. Daar krijgen we een paar betonplaten voor op het tunneldak. We lopen dan echter wel het risico deze bijdrage terug te moeten betalen als we niet bijtijds starten met de invulling van dit toekomstige sportpark. De partijen die voor dit sportpark hebben gestemd hebben last van een tunnelvisie wat PS betreft.

Ze luisteren niet naar omwoners, ze luisteren niet naar de klankbordgroep, ze nemen de motie over de groene long in Schiedam niet serieus, ze negeren de motie over 2 goede sportparken in Schiedam. De meerderheid van de raad negeert dus 2 moties die ze zelf aangenomen heeft. En dat allemaal voor een subsidie van 8 miljoen Euro gemeenschapsgeld.

Het college denkt de investering terug te kunnen verdienen door b.v. luxe woningen te laten bouwen op Harga. Dit stuk groen ligt tegen de A4, tegen de A20 en tegen een spoorlijn aan. Wie wil daar nu werkelijk gaan wonen? Diverse andere projecten van luxe woningen in Schiedam zijn mislukt. Waarom zou het in dit afgelegen gebied dan wel lukken? PS heeft daar weinig vertrouwen in. Verder denkt het college geld terug te kunnen verdienen door van een deel van Harga een bedrijventerrein te maken. Vlak bij de snelweg, lekker afgelegen. Die redenatie kunnen we volgen. Maar we hebben toch ook nog een Schieveste? Als er werkelijk behoefte zou zijn aan locaties waar bedrijven kunnen bouwen, was Schieveste al lang vol gebouwd geweest. Juist die mislukking daar, geeft aan dat ook dit plan niet realistisch is.

Allerlei argumenten tegen het sportpark op het tunneldak zijn de afgelopen maanden de revue gepasseerd in de raad, maar ondanks dat waren slechts PS, GBS, Fractie Schoenmakers en de SP tegen dit heilloze plan.

PS kan helaas geen andere conclusie trekken, dan dat wanneer deze raad mag blijven beslissen over de toekomst van Schiedam, dat dit zo maar het failliet van Schiedam kan betekenen. Het kan anders, het kan beter, dat zeiden we al tijdens de verkiezingen en dat herhalen we nog maar eens, maar dan sterker: Het moet anders!!!

Naast het waarschijnlijk tragische verlies van miljoenen euro’s door dit plan en waar iedere Schiedammer veel aan zal moeten mee betalen, heeft PS vooral ook te doen met die Schiedammers die zich tot op het laatst hebben ingezet voor behoud van hun wijk zonder onnodig sportpark in hun achtertuin. Wij hebben veel waardering voor mensen in de werkgroep “AUW” en “Kom van dat dak af”, en hebben veel waardering voor de anderen die hebben mee gesproken in de klankbord-groep, “ om erger te voorkomen”.