Leemhuis-Stout waarnemend burgemeester

De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt met ingang van 1 juli 2011 mevrouw Joan Leemhuis-Stout (64 jaar, VVD) tot waarnemend burgemeester van de gemeente Schiedam. De vacature is ontstaan vanwege het vertrek van burgemeester Wilma Verver.

Mevrouw Verver legde vorige week woensdag haar functie neer na aanhoudend negatieve publiciteit over haar persoon en gezin. In diverse publicaties is mevrouw Verver de afgelopen maanden belangenverstrengeling en ambtsmisbruik verweten. Onderzoeksbureau BING doet momenteel onderzoek naar de aantijgingen.

Commissaris Franssen is in goed overleg met de fractievoorzitters van de raad in Schiedam, de wethouders en de interim-gemeentesecretaris tot de benoeming van mevrouw Leemhuis gekomen. “Doorslaggevend bij de benoeming van mevrouw Leemhuis zijn haar bestuurlijke kwaliteiten en jarenlange ervaring op dit terrein”, aldus commissaris Franssen.

Mevrouw Leemhuis-Stout tekent haar contract

Volgens Franssen is er de afgelopen periode de nodige onrust op en rond het gemeentehuis van Schiedam ontstaan. “De eerste taak voor mevrouw Leemhuis bestaat er dan ook uit om de rust in Schiedam terug te brengen en de verhoudingen op het gemeentehuis te normaliseren.” Mevrouw Leemhuis zal aanblijven totdat is vastgesteld dat de ambtelijk-bestuurlijke situatie zodanig op orde is dat naar normale verhoudingen kan worden teruggekeerd.

Mevrouw Leemhuis heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Van 1984 tot in 1994 was zij dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland; tussen 1994 en 1999 was zij commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Daarna bekleedde zij een breed palet aan bestuursfuncties. Zo was zij in 2004 voorzitter van de Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur, in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken, en is zij sinds 2009 voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.