Alternatief voor sport op tunneldak A4

Daar waar het Schiedamse College van PvdA, VVD, CDA, en Groen Links haar plannen om van het A4 tunneldak een sportpark te maken, er door probeert te drukken, laat PS in haar alternatief zien dat het ook anders en beter kan.

“Bijna niemand in Schiedam zit te wachten op een sportpark op het tunneldak van de A4!” aldus fractievoorzitter Frans Hamerslag van PS. “Aan beide zijden van het tunneldak zijn de omwonenden nadrukkelijk tegen de komst. Op de Stadserf-bijeenkomt van dinsdag 14 juni bleek zelfs, dat de omwonenden, in de door het college in het leven geroepen klankbord-groep, slechts deelneemt om grotere schade te voorkomen. Er blijkt bij de omwonende geen vertrouwen te zijn in het Schiedamse College, zo is letterlijk aangegeven. Terecht”, volgens Hamerslag, “gezien het feit dat al eerder de werkgroep AUW uit de klankbordgroep stapte, omdat er slechts gesproken mocht worden over sport, sport en nog eens sport, en nadrukkelijk niet over goede alternatieven”. Dit college doet volgens Hamerslag alsof er inspraak is, maar deze geldt slechts zolang het college dit uitkomt.

Het college laat bij monde van de wethouders Groene en Mostert weten, grond voor woningen en bedrijven nodig te hebben en deze te kunnen vinden op de huidige sportparken Harga, Thurlede en Ketel. Deze stellingname bevreemdt PS. Immers Schiedam kijkt bijvoorbeeld al jaren uit over een kale vlakte aan de Parkweg noord, en ook Schieveste is nog een overwegend lege vlakte. Er zijn zo nog veel plekken in Schiedam aan te wijzen die eerst aan de beurt zijn volgens PS. Hamerslag: “Ga maar eens in de oude wijken van Schiedam uitleggen dat er wel miljoenen aan een zeer omstreden sportpark op een tunneldak worden uitgegeven, terwijl Zuid, West en Oost al jaren verpauperen”.

Een sportpark op het tunneldak is niet wenselijk en niet nodig; het is een financieel risico dat kan uitmonden in een financieel fiasco!. Hoewel PS de “Groene Long” waar Sportparken liggen het liefst in haar geheel in tact laat, toont PS met haar alternatief aan, constructief mee te willen denken.

Het alternatief laat zien dat het goed mogelijk is om, als zowel het door de wethouder genoemde oppervlakte sportvelden in te krimpen, als grond vrij te maken voor ontwikkeling. De financiële risico’s voor Schiedam zijn kleiner en Schiedam kan haar mooi centraal gelegen Sportparken behouden, zodat sport-accomodaties voor iedereen in Schiedam snel en eenvoudig bereikbaar blijven. Het tunneldak kan dan met natuur ingevuld worden. Sober en functioneel, zoals het tracé er al 50 jaar bij ligt, of mooi parkachtig zoals het plan van werkgroep AUW!.