Begroting 2011

Voorzitter,

Ombuigen, versoberen en bezuinigen.
Drie woorden die we al vaak gehoord hebben en ongetwijfeld nog vaak zullen horen. Drie woorden die op het zelfde neer komen. Hoeveel woorden je ook weet te verzinnen met deze betekenis, voor de Schiedammer komt het hier op neer: “Er is minder geld, en dat gaat u merken!”

Het financiële systeem is wereldwijd in elkaar geklapt. De graaicultuur van personen, bedrijven en zelfs regeringen is daar de oorzaak van. In Nederland zijn bezuinigingen nu keihard nodig. De staat geeft minder geld aan gemeentes en daardoor moeten ook wij bezuinigen.

Het college heeft een sluitende begroting gemaakt. Dit is nodig. PS zet wel vraagtekens bij diverse bezuinigingen. De zogenaamde kaasschaafmethode die het college gebruikt kan zeer nare bijeffecten hebben. Theater de Teerstoof vindt dat ze per 1 januari a.s. haar deuren moet sluiten. Was dat de bedoeling van het college? Wie is het volgende slachtoffer? PS had liever gezien dat het college duidelijke keuzes had gemaakt en niet overal een beetje vanaf zou halen.

Voorzitter, het college lijkt bereid te zijn op alles te bezuinigen. Zonder uitzondering wordt gekeken of het met iets minder kan. Zonder uitzondering? Helaas voorzitter. PS ziet dat het college toch een uitzondering heeft gemaakt. Het college geeft namelijk sinds de verkiezingen meer aan zichzelf uit dan voorheen en heeft ook nu met het nieuwe college weer diezelfde keuze gemaakt.

Toen we van 4 naar 5 wethouders gingen, zou 1 van de wethouders zich specifiek richten op het binnen halen van Europese subsidies en zo zijn eigen salaris weer terug verdienen voor Schiedam. Nu anderhalf jaar later lijkt die 5e wethouder niets te hebben gedaan aan Europese subsidies. Ook de nieuwe 5e wethouder gaat daar niet mee aan de slag. Nee, het college heeft daar nu een extra ambtenaar voor ingehuurd. Het zou de wethouders sieren om een signaal af te geven en ook te bezuinigen op zichzelf. 4 wethouders was in de vorige periode genoeg. Nu er 5 wethouders zijn kunnen zij ieder toch voor 80% werken en betaald worden? PS wil van elke wethouder weten hoe deze hier over denkt.

Niet alleen het college kan op zichzelf bezuinigen. De raad, wijzelf dus, kan ook op zichzelf besparen. Wij ontvangen namelijk allemaal de maximale vergoeding voor ons raadswerk. Vorig jaar toen we meer geld dan nu konden besteden, heeft PS al het voorstel gedaan om op de raadsvergoeding te bezuinigen. Dat werd toen afgedaan als symboolpolitiek. U krijgt als raad nu een herkansing! PS roept u ook dit jaar weer op om 10% van uw vergoeding in te leveren. De geliefde kaasschaafmethode die bij veel besparingen wordt gebruikt, ook gebruiken bij u zelf. U bent dit verplicht aan Schiedam. Wij laten het niet bij een oproep. Wij dienen een motie in om onze eigen vergoeding met 10% te verlagen. Tevens dienen wij een motie in om de vergoeding, die raadsleden ontvangen, voor internet thuis en het gebruik van hun computer af te schaffen. Elke Schiedammer betaalt zijn eigen internet en computer. Dat kunt u als raadslid ook.

De algemene reserve, zeg maar onze gemeentelijke spaarpot, staat op een te laag peil. Daar moet meer geld naar toe. Dat is een bijna onmogelijke klus op dit moment. Het valt niet mee in deze slechte tijden nog eens extra te bezuinigen om de algemene reserves weer op het juiste peil te krijgen. Dat hebben wij de afgelopen jaren niet goed gedaan en dat rekenen wij als PS ook ons zelf aan. Ik hoop dat de overige partijen er net zo over denken. Wij moeten hier in de toekomst anders mee omgaan. In toekomstige economisch gunstige tijden moeten we sparen om te voorkomen dat we ooit weer in een situatie komen als deze. Mochten we ooit weer beschikken over een begrotingsoverschot, zal dit in eerste instantie moeten worden gebruikt voor de algemene reserve. Pas als die op het juiste peil is mogen we een begrotingsoverschot voor iets anders inzetten. PS dient hier een motie voor in.

Voorzitter,
De kaasschaafmethode gebruiken is het maken van keuzes met een groot risico. Onbedoeld zullen bepaalde organisaties moeten besluiten te stoppen met hun werkzaamheden in Schiedam. De Teerstoof heb ik al genoemd. Ook TOS, Thuis op Straat, lijkt te verdwijnen. SWS kan dat niet meer financieren. Het college wast haar handen in onschuld en legt de verantwoordelijkheid neer bij SWS: u krijgt minder geld en kijk maar hoe u het gaat oplossen. Dat is de boodschap. Laat bij dit soort zaken die kaasschaaf in de keukenla en kijk eens kritisch waar wel en niet bezuinigd kan worden. Maak een duidelijke keuze. In 2008 hebben wij besloten een jongerencentrum te bouwen in Schiedam Noord. Dat was in een tijd dat we dachten nog geld genoeg te hebben. We hebben nu voor de plannen van toen onvoldoende geld en de locatie is een probleem doordat de bewoners zich verzetten. Met deze wetenschap maakt PS de duidelijke keuze het Jongerencentrum niet te bouwen. PS kiest er voor om met deze besparing TOS overeind te houden. TOS heeft zich al jaren lang bewezen in Schiedam en vele jongeren hebben gebruik gemaakt van wat TOS hen bood. Hiertoe dienen wij dan ook een motie in.

Niet alleen de gemeente heeft last van de crisis, ook de ondernemers in Schiedam hebben het zwaar. Bij veel ondernemers staat het water tot aan de lippen. Zij hebben elke cent keihard nodig om te kunnen overleven. En wat hebben wij gedaan? Een ondernemersbelasting in het leven geroepen. Dáár zouden we de klanten wel weer mee naar de stad lokken. Dat is een gedachtenfout van de bovenste plank. Door onze bezuinigingen wordt de Schiedammer keihard gepakt in zijn of haar geldbuidel. Daardoor zal deze nog minder gaan besteden. Hoeveel geld je ook in de gezamenlijke ondernemerspot stopt, klanten lok je daarmee niet naar de winkel in deze slechte tijden. Daarom wil PS de ondernemersbelasting opschorten tot financieel betere tijden. Hiertoe dienen wij dan ook een motie in.

Naast de financiële problemen waar ondernemers mee te maken hebben, zien we ook nog eens een Gemeente die met kleine en grote ondernemers verschillend lijkt om te gaan. Als voorbeeld: De ene ondernemer wacht al meer dan anderhalf jaar op een uitsluitsel of hij het predicaat Hofleverancier mag dragen, terwijl de andere ondernemer van de gemeente, zonder dat er vergunningen zijn, een ruim 60 meter hoge loods mag bouwen. Hoe zorgt het college er voor dat deze ongelijkheid, of de schijn van ongelijkheid in de toekomst wordt voorkomen?

Het is een kleine stap van de ondernemers in Schiedam naar de binnenstad. Onze ooit zo mooie Hoogstraat ligt er over het algemeen verlaten bij en de winkeliers daar hebben het zwaar. Al jaren proberen we met diverse methodes van deze straat weer een florisante winkelstraat te maken. Met het steeds meer groeiende internetshoppen en met diverse goed draaiende winkelcentra in de omgeving is het zwaar concurreren. Het punt waarop we moeten erkennen dat we op een doodlopend spoor bezig zijn is bereikt. Wij komen met deze straat vooral negatief in het nieuws. De leegstand is groot. En wat doen wij met zijn allen? We kopen panden op en geven subsidies om de winkelpanden op te knappen! Het roer moet om! Hoe voorkom je dat je niet bovenin de lijstjes staat van leegstaande winkelpanden? Niet door er miljoenen tegenaan te gooien om zo mooie lege winkelpanden te creëren. Dat doe je door minder winkelpanden te hebben. PS roept het college op om pandeigenaren te stimuleren deze panden geschikt te maken voor bewoning en daar de subsidiegelden voor in te zetten. Trek geen nieuwe winkeliers naar de stad, maar bijvoorbeeld studenten die nu moeite hebben in Rotterdam een woning of kamer te vinden. Zij eten en stappen in de stad en doen er hun boodschappen. Schiedam: Studentenstad! Wij dienen over dit onderwerp een motie in.

Nu ik het toch over wonen heb, de OZB gaat omhoog. Het lijkt een eerlijk systeem. Hoe groter je bezit, hoe meer belasting je betaalt. PS begrijpt dat na enkele jaren de nul-lijn te hebben aangehouden er nu een inhaalslag wordt gemaakt om zo het broodnodige geld binnen te halen. Wat PS niet wil is dat de OZB misbruikt gaat worden om als maar meer geld binnen te halen. Daarom dienen wij een motie in om een maximale OZB-verhoging vast te stellen voor de komende jaren.

Tevens kunnen we iets anders dan geld genereren met onze woningen. PS pleit er voor om woningen in de toekomst gezamenlijk om te vormen tot een energiecentrale. Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser. PS stelt voor om bij nieuwbouwwoningen die worden aangeboden in Schiedam de optie aan te bieden van zonnepanelen. Schiedam moet dit als eis stellen bij de projectontwikkelaars. Hiertoe dienen wij een motie in.

Voorzitter,
De openbare ruimte is van ons allemaal. Het is van groot belang dat wij als inwoners van Schiedam voorkomen dat het een zooitje wordt. Elke Schiedammer is daar voor verantwoordelijk. Hoe minder troep men op straat gooit en hoe meer men zelf opruimt, hoe goedkoper het is om de boel schoon te houden. Hier ligt een schone taak voor het college. Stimuleer de burger mee te helpen de boel schoon te houden. Wij horen graag van het college of het daartoe bereid is. Pas dan, kan het college de budgetten verlagen zoals het dat nu wil doen voor het centrum. Met uitsluitend een verlaging zal het centrum er rommelig en minder schoon van worden. Een slecht visitekaartje voor onze toeristen.

De sportvoorzieningen gaan op de schop en worden vernieuwd. PS staat volledig achter deze investering. Wij kunnen ons echter nog steeds niet vinden in de locatie: Het tunneldak van de A4. De plannen blijven in de toekomst drukken op onze begrotingen. Wij hebben al eerder aangetoond dat het goedkoper is deze investeringen te doen op de huidige sportparken. We zouden hier veel geld mee kunnen besparen.

PS is van mening dat we de minima zo veel mogelijk moeten ontzien. Zij die het al zwaar hebben moeten het niet nog zwaarder krijgen. 100 euro inleveren op 800 euro is echt heel anders dan 100 euro inleveren op 2500 euro. Ik geef een voorbeeld: Het gratis trouwen wordt in Schiedam teruggebracht van maximaal 6 naar maximaal 2x per week. Mensen die gratis willen trouwen komen dus op een wachtlijst te staan. Een onzinnige regeling vindt PS. Alleen diegenen die het eigenlijk niet kunnen betalen zouden gratis moeten kunnen trouwen. Het college maakt een verkeerde keuze. Zij verlaagt het aantal gratis huwelijken, terwijl er moet worden gekeken naar wie er gebruik van maakt. Koppel deze gratis voorziening aan de 110% inkomens grens. En dan doet het er niet toe of er 2, 6 of 8x in een week gebruik van wordt gemaakt. Zo zijn er veel meer voorbeelden mogelijk waarbij we de minima kunnen ontzien. Er ligt wat dat betreft een verplichting bij deze gemeenteraad.

Voorzitter,
Mijn laatste punt in ons betoog betreft het Project “Taal op Maat”. Bij de afgelopen Commissie-vergadering was het onduidelijk. Is Taal op Maat nu wel of niet een post in deze begroting? Als dat niet het geval is, ziet PS Taal op Maat alsnog graag opgenomen. In ieder geval om het lopende project volledig te kunnen afronden. Taal op Maat heeft zichzelf bewezen door goede resultaten te boeken. Ziet het college een mogelijkheid om de lopende zaken tot en met 2012 te financieren? Bij een negatief antwoord zullen wij een motie indienen over dit onderwerp.

Ik sluit af met de mededeling dat wij hoe dan ook tegen de verlenging van de A4 zijn, dat wij tegen de bouw van een sportpark op het tunneldak van de A4 zijn en dat wij tegen 5 wethouders zijn, zolang ze niet allemaal voor maximaal 80% werken en betaald worden.