Beantwoording verkeersveiligheid Nieuwlandplein

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam op vragen d.d. 24 oktober 2010 van het lid van de gemeenteraad de heer S.F. Hamerslag

Betreft verkeersveiligheid ten aanzien van scooters rond het Nieuwlandplein. Het is PS gebleken dat er  rondom het Nieuwlandplein onduidelijkheden zijn voor bromfietsers en scooters of zij aldaar gebruik dienen te maken van het fietspad dan wel van de rijbaan waar ook de automobilisten rijden.

1. Vraag : Is het u bekend dat indien een bromfietser vanuit Schiedam-Noord richting Schiedam-Centrum aan de rechter zijde van de Nieuwe Damlaan op het fietspad rijdt, dat de bromfietser direct na het Nieuwlandplein, over het zebrapad de Nieuwe Damlaan op moet?
Antwoord : Ja, dit was bij de gemeente bekend.

2. Vraag : Bent u met PS eens dat dit voor gevaarlijke situaties kan leiden voor zowel, bromfietsers, voetgangers als automobilisten?
Antwoord : Ja, de gemeente was al bezig met het oplossen van het door u gesignaleerde probleem.

3. Vraag : Bent u met met PS eens dat wanneer de bromfietsers het eerste stuk langs de Nieuwe Damlaan nog op het fietspad mogen rijden, dit gevaarlijke situaties ter hoogte van het Nieuwlandplein kan voorkomen?
Antwoord : Ja, wij zagen dit ook als de meest voor de hand liggende oplossing van het probleem.

4. Vraag : Zo ja, op welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren?
Antwoord : Eind oktober 2010 is deze maatregel reeds uitgevoerd.