Zwarte Piet: Politieke discussie of maatschappelijk debat

En toen was daar opeens Zwarte Piet. U kunt denken: beetje vreemd In januari. Toch hoeft dat niet vreemd te zijn. Een debat over vuurwerk moet je niet in december voeren en een debat over Zwarte Piet niet in november. Denk kwam in Januari met een motie over Zwarte Piet. Wij, Progressief Schiedam, moesten daar dus wat van vinden. Maar moet dit debat vanuit de politiek komen of moet juist een maatschappelijke discussie zijn? Daar zit het dilemma van Progressief Schiedam.

Wij zijn van mening dat dit niet vanuit de politiek geïnitieerd of gedicteerd moet worden.
De politiek organiseert geen sinterklaasintocht ook de gemeente organiseert geen sinterklaasintocht. De sinterklaasintocht wordt georganiseerd door een particuliere stichting die hiervoor evenementensubsidie aanvraagt en ontvangt.

Natuurlijk begrijpen wij andere partijen best. Zij kwamen met een motie die oproept om in gesprek te gaan met de organisator over een meer inclusieve sinterklaasintocht. Let wel, in gesprek zijn is altijd goed. Vervolgens is er in de motie echter sprake van voorbeelden als roetveegpieten en andere meer inclusieve pieten. Dat is toch al richtinggevend en daarmee bepalend vanuit de politiek. Dat is wat Progressief Schiedam nu net niet wil.

Hoe ver wil de politiek gaan. Er worden meer evenementen georganiseerd. Welke mening heeft de politiek daarover? Vinden we er iets van dat Sinterklaas als katholieke bisschop kinderen om zich heen verzamelt? Vinden we iets van de uitdossingen bij carnaval? Er kunnen hier best discussies over gevoerd worden maar moet dat vanuit de politiek gestuurd worden? Moet de evenementen-verordening aangepast worden op dresscode?

Wij vinden van niet. Ik had heel graag een stevig statement gemaakt tijdens de raadsvergadering, dat deze discussie niet in de gemeenteraad had moeten plaatsvinden. Door een samenloop van omstandigheden kon ik dat niet. Ik was bij dit onderwerp de plaatsvervangende voorzitter van de Gemeenteraad en de voorzitter kan geen betoog houden. Mijn fractiegenoot John Maris was in verband met een vakantie niet aanwezig.

Ik had willen vertellen dat de discussie niet in de gemeenteraad had moeten plaatsvinden en dat de gemeente vooral verantwoordelijk is voor de veiligheid van dit mooie evenement. Ik had willen vertellen dat deze motie sturing gaf aan de richting die het gesprek op moest gaan en dat ik van mening was dat de motie niet in stemming gebracht moest worden.

Wanneer een raadslid aanwezig is tijdens de stemming, dan moet hij ook stemmen. De fractie heeft besloten niet voor of tegen deze motie te stemmen omdat het debat maatschappelijk moet zijn en niet politiek gestuurd. Bij zowel voor als tegen de motie stemmen geef je richting.
Ik heb er dus voor gezorgd niet aanwezig te zijn bij de stemming. Ik was even verdwaald op de gang. Hier laat Progressief Schiedam haar eigenzinnigheid zien en geeft op deze wijze een statement af. Druk van zowel links als rechts, voor en tegen legde de PS fractie naast zich neer door op geheel eigen wijze te laten zien waar zij voor staat, namelijk door nu eens niet te stemmen.

Progressief Schiedam verschilt nadrukkelijk van mening met andere partijen. Die andere partijen hebben vervolgens best een mening over de handelswijze van Progressief Schiedam. De mening dat wij als volksvertegenwoordigers ogen en oren zijn van het maatschappelijk debat en er dus ook een mening over moeten vormen. Dat mag natuurlijk maar wat nu gebeurt, is het maatschappelijk debat sturen en richting geven in plaats van volgen. Dat wil Progressief Schiedam niet op dit thema.

Laat wat ons betreft de maatschappelijke zwartepieten discussie NU maar oplaaien in plaats van in november. Dan is er een klein jaar ruimte om een mooi maatschappelijk debat te voeren om vervolgens uitwerking te krijgen in de Schiedamse optocht in november 2019. Dan hoeven straks in November niet de kinderen de dupe te zijn van gedrag van volwassenen.

Start de discussie maar op!

Als politicus wil ik zien hoe dit maatschappelijke debat zich ontwikkeld. Als persoon heb ik best een mening over Zwarte Piet. Als kind kleedde mijn moeder mij als “Piet” en om mijn gezicht zwart te maken gebruikte wij een kurk die wij deels verbrandden. Juist! Met roet dus. Ik was best een mooie Piet.

Frans Hamerslag