Plan Nieuwe Energie voor Groenoord buitenkans: pak hem!

Progressief Schiedam en GroenLinks zijn blij dat in het Schiedamse coalitieakkoord en collegeprogramma de ambitie om te zorgen dat de stad in 2040 energieneutraal is. Daarmee doen we in Schiedam ons deel in de landelijke en wereldwijde opgave om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Nederland loopt nog niet voorop. De regering heeft mooie ambities, zegt het groenste kabinet ooit te zijn, maar er wordt niet veel gedaan.

Schiedam heeft de kans om in actie te komen. Op 6 maart werd in de raadscommissie gesproken over het beschikbaar stellen van geld om het plan ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ uit te werken. Met dat geld kan een haalbaarheidsstudie gedaan worden en kunnen in de wijk gesprekken gevoerd worden met bewoners. Het is de bedoeling om dan in mei én december in de raad discussie te voeren over de vragen óf, hoe, wanneer en onder welke voorwaarden de woningen in Groenoord van aardgas afgekoppeld kunnen worden.

René Karens zei, namens Progressief Schiedam en GroenLinks, blij te zijn met deze stap: “Beginnen met het verduurzamen van Groenoord is wat ons betreft logisch: er is veel hoogbouw en veel corporatiebezit. Het lijkt verstandig om hier te beginnen. De prijs van het gas zal de komende jaren alleen maar stijgen. Als we daar nu geen rekening mee houden, dan zullen de kosten later alleen maar hoger worden. Als we nu in actie komen kunnen we zorgen dat de lasten eerlijk verdeeld worden. Duurzaamheid en sociaal beleid moeten hand in hand gaan. Dat is voor ons erg belangrijk. We willen geen Gronings gas meer boren en we willen niet afhankelijk zijn van Russisch gas. Deze energietransitie is niet alleen een lokale ontwikkeling. Het landelijke beleid is erop gericht om van energiebron te veranderen.”

Het college is door Progressief Schiedam en GroenLinks opgeroepen om bij het maken van de plannen te kiezen voor varianten waarbij lasten en opbrengsten eerlijk worden gedeeld. René: “Kies ervoor om de bewoners van Groenoord met een smalle beurs het meest te laten profiteren. Wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt in de haalbaarheidsstudie.”

Ook wilden de fracties weten of er naast aansluiting op het warmtenet gekeken wordt naar andere alternatieven voor het ontkoppelen van gas. “Er is van alles over het warmtenet en warmteleidingen te zeggen en te vinden. Het lijkt soms wel of er meer energie-experts dan bondscoaches zijn. Daarom is de verantwoordelijkheid groot om in het gesprekken met de bewoners te zorgen voor toegankelijke, feitelijke en relevante informatie. Het gesprek met de stad moet breed, laagdrempelig en op tijd worden gevoerd. Niet ‘uitleggen wat we gaan doen’, maar actief inbreng van bewoners ophalen, bespreken en meenemen in de plannen,” aldus René.