Regionale woningafspraken: Wordt dit de oplossing?

Sociale woningbouw

De fractie van Progressief Schiedam is blij en trots op de regionale woningafspraken. De Woningmarkt zit op slot in Nederland en dus ook in Schiedam. En Schiedam kan niet in haar ééntje de problemen in woningmarkt oplossen. Mede dankzij Progressief Schiedam is er een halt toegeroepen tot het meer slopen dan bouwen van van sociaal bereikbare woningen. Wij hebben bij het coalitie-akkoord bedongen dat het aantal sociaal bereikbare woningen niet verder mag afnemen én dat de kwaliteit van de huidige woningen moet verbeteren. Tijdens de vorige collegeperiode is er te veel gesloopt.

John Maris was woordvoerder namens Progressief Schiedam en GroenLinks tijdens de behandeling van de regionale woning afspraken. John: “Nu, zo veel mogelijk sociaal bereikbare woningen bouwen is niet gewenst. Als we dat zouden doen, zouden vooral wachtlijsten in de omringende gemeenten afnemen en daar is de Schiedamse woningzoekende echt niet meegeholpen. Daarom hebben onze fracties bedongen in ieder geval de 0-lijn voor dit segment te behouden en is dit omarmd door het college.
Ik wil de fracties die nu om het hardst roepen dat we te maken hebben met een te kort aan sociaal bereikbare woningen er op wijzen dat vooral in de vorige collegeperiode er beleid is geweest en besluiten zijn genomen die flink hebben bijgedragen aan de huidige wachtlijsten. Keer op keer hebben deze fracties in die tijd ingestemd met plannen waarbij sociaal bereikbare woningen verdwenen. Sterker nog, ook nu hebben we daar nog last van. We voeren nu nl nog steeds plannen uit, waar deze fracties toen hun handtekening onder hebben gezet. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat we een SP wethouder hadden die VVD-beleid uitvoerde en dat we nu een VVD-wethouder hebben die SP-beleid uitvoert…… Laat ik het er op houden dat de fracties van Progressief Schiedam en Groenlinks blij zijn met de, door ons bedongen, 0-lijn mbt de sociaal bereikbare woningen.”

Er zijn nu afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio, om de druk op de sociale huurmarkt te verdelen over de verschillende gemeenten. De provincie houdt hier controle op en heeft mogelijkheden om sancties op te leggen aan gemeenten die zich niet aan de afspraken houden. In de praktijk zullen de komende jaren veel minder mensen uit de regio, die afhankelijk zijn een sociale huurwoning, naar Schiedam komen. Op deze manier kan de wachtlijst in Schiedam afnemen. Het is namelijk niet zozeer dat we te veel Schiedammers hebben die een sociale huurwoning nodig hebben, maar dat te veel mensen uit omliggende gemeenten gebruik maken van de Schiedamse woningen.

John vervolgt: “Wij zijn blij met en zelfs trots op de gemaakte regionale afspraken. Dit college laat zien voortvarend en in samenwerking met andere gemeenten en de provincie onze problemen op de woningmarkt aan te pakken. “