Wist je dat dieren er schijnbaar niet toe doen in Schiedam?

Hargahoeve, ons lokale dierenasiel, is gevestigd in Harga. Vandaar ook de naam Hargahoeve. Rondom de Hargahoeve worden binnenkort huizen gebouwd. Toekomstige bewoners, weten dat daar een dierenasiel is met een pensionfuctie. Net zoals zij weten dat er vlakbij een snelweg en een spoorlijn is. Verschillende zaken, die op verschillende niveaus geluidsoverlast kunnen geven. Toekomstige bewoners zijn daar van op de hoogte.

Progressief Schiedam, heeft na lang aarzelen, ingestemd met woningbouw op voormalig sportpark Harga, maar wel onder voorwaarde dat het dierenasiel voor Schiedam op deze mooie locatie behouden kon blijven. Verder waren onze voorwaarden dat de woningen energie-neutraal zouden worden en dat er ook ongeveer 10% sociaal bereikbare woningen gebouwd zouden worden.

De wethouder dierenwelzijn, heeft op onze vragen op 20 juni in de gemeenteraad, positief gereageerd. De woningen zijn energie-neutraal. En jazeker… Het dierenasiel blijft behouden. Voor zowel katten als voor honden. Of het hondenpension daar ook kan blijven, daar moeten we nog even naar kijken.

Let op: onze vragen zijn gesteld op 20 juni 2017.

In augustus heeft diezelfde wethouder samen met de overige collegeleden besloten om stukken grond van de Hargahoeve te verkopen. En wel zoveel grond, zodat van een hondenpension geen sprake meer kan zijn. Sterker nog…. Ook de opvang van zwerfhonden is niet meer mogelijk in Schiedam. Onze wethouder dierenwelzijn heeft samen met haar collegae besloten dat onze zwerfhonden elders opgevangen moeten worden en dat de HargaHoeve alleen nog katten mag opvangen. Lees die zin nog eens! Het gaat over de wethouder dierenwelzijn.

Onbehoorlijk Bestuur!
Onjuist informeren van de gemeenteraad!
Dieronvriendelijk!

Progressief Schiedam is van mening dat wij dit in Schiedam niet over onze kant kunnen laten gaan. Als het om bomen gaat, staat Schiedam klaar voor protest. Als het om dieren gaat, moeten wij ook klaar zijn voor Protest.

• Wij pleiten er voor, dat wij een volwaardig Dierenasiel behouden in Schiedam.
• Wij pleiten er voor dat de HargaHoeve, bij gebrek aan voldoende subsidie, inkomsten mag genereren uit een hondenpension.
• Wij pleiten er voor dat de Hargahoeve haar functie die ze nu heeft kan behouden op de huidige locatie.

Kiezen we nu voor wonen of voor dieren?
Progressief Schiedam kiest voor een combinatie!

John Maris
Progressief Schiedam