Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen?

Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen van 18 en 25 september verbaasde de fractie van Progressief Schiedam zich ontzettend over de opstelling en publicaties van de Partij van de Arbeid rondom het komen te vervallen van de huidige vrij reizen regeling voor minima. In deze brief aan Petra Zwang stelt John Maris de vraag waarom de Pvda Schiedam niet meewerkt of meedenkt aan duurzame oplossingen voor het vervoer voor minima en zich over de rug van deze minima wil profileren op basis van onjuistheden.

“Beste Petra en andere mensen van de partij van de arbeid…

Net als jullie, balen wij er ontzettend van dat niet meer alle minima gebruik kunnen maken van het gratis openbaar vervoer. Wij gunden het deze mensen zo. De RET denkt er helaas anders over en heeft voor alle gemeenten dezelfde prijs per gebruiker opgesteld. Hiermee wordt het gratis openbaar vervoer dus 3x zo duur… En dan moet je keuzes maken. Op het moment dat de RET niet wil onderhandelen over de prijs, zijn de kosten een vast gegeven geworden en moet je dus gaan kijken wat nog wel mogelijk is. Kijken naar een duurzame oplossing, zonder dat dit ten koste gaat van ander armoedebeleid in Schiedam…. Wij durven dat uit te spreken en gaan uit van het gezonde verstand van de Schiedammers. Die begrijpen dat wel.
Waar ik mij over verbaas, is dat de Partij van de Arbeid dat niet wil of kan begrijpen. Jullie willen over geen enkele variant nadenken. Meerdere keren is dit aan jullie gevraagd in de gemeenteraad. Ons voorstel was bijvoorbeeld een gratis fiets voor minima. In ieder geval voor diegene die kunnen fietsen en er ook daadwerkelijk wat aan hebben. Uiteraard aangevuld met maatwerk waar nodig en gratis openbaar vervoer voor 65+ minima. Nog meer verbaasd was ik over jullie advertentie in de krant.

Wij zijn, net als jullie, voorstander van fietsgebruik. Dat scheelt in co2 uitstoot, is goed voor de gezondheid en we hebben minder asfalt nodig… Sterker nog, jullie eigen wethouder Mario Stam zag er in 2017 ook wel wat in…

En wat blijft er dan over van het deelfietsenplan uit jullie verkiezingsprogramma? En waarom blijf jij maar ontkennen dat in juni 2017 al bekend was dat de RET 1.5 miljoen euro zou gaan vragen in plaats van 500.000. En je wist toch ook dat de Kleinsma-gelden waarmee wij het gratis openbaar vervoer financierden, zouden komen te vervallen? Of toch niet?

Nu wij beiden weten dat het toen al bekend was en we nu ook weten dat de RET ons exact dezelfde procentuele korting wil geven als 4 jaar geleden, dan zijn we het toch met elkaar eens dat we nog maar 1 stap kunnen zetten? Die anderhalf miljoen euro kunnen we hier niet voor inzetten. Maar nu een duurzame oplossing juist om te voorkomen dat mensen geen actief deel meer kunnen uitmaken van de maatschappij!

Vervolgens moeten we vanuit Schiedam andere gemeenten mobiliseren en via de MRDH proberen tot een betere regeling te komen. Jammer genoeg stemden jullie hiertegen. Waarom eigenlijk? Zijn jullie zo tegen een bredere aanpak om zo onze minima in de toekomst toch nog beter te kunnen helpen? Of hebben we hier te maken met het afreageren van een flink zetelverlies van jullie in de afgelopen jaren? Juist als je een kleine fractie hebt, moet je de samenwerking zoeken. En die bereik je echt niet door met een motie van wantrouwen te dreigen of een motie van treurnis in te dienen. Als je dat wel doet, is dat vanuit politiek gewin. En dat doe je niet over de rug van de minima.
Ik heb maar 1 advies voor jullie: Zet samen met de andere progressieve partijen uit Schiedam je schouders onder een rechtvaardig armoedebeleid. Willen jullie dat niet? Krijg je van mij een duimpje naar beneden….

Wij gaan er van uit dat jullie, net als wij, het beste voor hebben met Schiedam en wij hopen op een goede constructieve samenwerking voor de komende tijd.

Vriendelijke groet namens Progressief Schiedam,
John Maris”