Update Dierenasiel Harga

Uit reactie van de gemeente Schiedam blijkt dat o.a. het AD het persbericht van het dierenasiel verkeerd heeft weergegeven in hun nieuwsbericht. het is onjuist dat de huur door de gemeente Schiedam is opgezegd. Wel van een deel grond, maar dat was vorig jaar al het geval. Het dierenasiel zou vervolgens de dieren inpandig opvangen dan wel samen met de gemeente op zoek gaan naar een betere locatie. Aan die situatie is nog niets veranderd. We hebben onze schriftelijke vragen vooralsnog ingetrokken, maar zoals je merkt, houden we wel de vinger aan de pols.

Het persbericht van de gemeente Schiedam:

Hargahoeve en gemeente in gesprek over verplaatsing

Gepubliceerd op 22-6-2018

Naar aanleiding van een bericht op de website van de Dierenbescherming, melden verschillende media dat het dierenasiel in de Hargahoeve door een beslissing van de gemeente moet sluiten. Dit is niet juist. In het persbericht geeft de Dierenbescherming aan de activiteiten tijdens de zomerperiode te bundelen in Spijkenisse met het oog op de personele inzet.

De huur van de Hargahoeve​ is door de gemeente niet opgezegd. Wel loopt het huurcontract voor een stuk grond bij de Hargahoeve op 1 november af met het oog op de nieuw te bouwen wijk die direct aan de Hargahoeve grenst.

Daarom zijn de gemeente en de Dierenbescherming op dit moment, zoals eerder is afgesproken, in goed overleg om te kijken naar een alternatieve locatie binnen Schiedam. De Dierenbescherming heeft aangegeven haar activiteiten te willen centraliseren en kijkt daarom ook naar een mogelijke nieuwbouwlocatie in Rotterdam. Het overleg tussen de gemeente Schiedam en de Dierenbescherming krijgt op korte termijn een vervolg.

Dieren Harga