Gaat Dierenasiel Harga toch sluiten?

Dieren Harga

Vandaag lezen wij in de krant dat dierenasiel Harga toch gaat sluiten…

Als dit waar is, gaat het college voorbij aan de toezeggingen die het heeft gedaan in 2017. Ook gaat het college voorbij aan de petitie met ruim 3000 handtekeningen die Progressief Schiedam heeft aangeboden in 2017. Het kan niet zo zijn dat er nu huizen gebouwd gaan worden, daar waar dieren en katten worden opgevangen. Daarom hebben wij schriftelijke vragen ingediend bij het college:

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiedam.

 

22 juni 2018

Vandaag 22 juni lezen wij in het Algemeen Dagblad dat het dierenasiel in Schiedam gaat verdwijnen doordat de gemeente Schiedam de huur per november heeft opgezegd ten behoeve van woningbouw. Dit gaat volstrekt in tegen de toezeggingen die het college heeft gedaan in 2017. De fractie van Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

1. Is deze informatie juist?

2. Per wanneer was dit bekend?

3. Vanaf wanneer heeft het college hierover nagedacht en wanneer is er binnen het college dit besluit genomen?

4. Waarom is de gemeenteraad hier niet over geïnformeerd?

5. Wat is er overgebleven van de toezeggingen die het college in 2017 heeft gedaan?

6. Strookt deze sluiting met de ambities die dit college heeft mbt dierenwelzijn en hondenbeleid?

John Maris
Progressief Schiedam