GroenLinks en PS trots op akkoord en wethouder


Donderdagavond werd tijdens een extra raadsvergadering het door VVD, GroenLinks/PS, D66, AOV en CDA gesloten coalitieakkoord besproken. GroenLinks en PS droegen samen Jeroen Ooijevaar voor als hun wethouderskandidaat. GroenLinks-fractievoorzitter Karens: “Ik ben trots op deze uitstekende kandidaat én op het lef en vertrouwen dat GroenLinks en Progressief Schiedam hebben om na jaren goede samenwerking in de raad nu ook gezamenlijk één wethouder af te vaardigen.”

Beide fractievoorzitters zijn trots op het gesloten akkoord. PS-fractievoorzitter Hamerslag: “We zijn ongelooflijk trots dat duurzaamheid tot het fundament van het beleid is gemaakt. We gaan daarmee verder dan veel andere gemeenten. Ook zijn we blij met de plek voor dierenwelzijn in het akkoord.” Karens: “De verschillende partijen zijn tot elkaar gekomen om een gezamenlijke ambitie voor de stad te vinden. Alle partijen in de coalitie hebben ruimte hun eigen idealen terug te laten komen in het akkoord. Ik herken GroenLinks goed terug in dit groene, sociale en open akkoord.”

Hamerslag: “Progressief Schiedam is een partij die is gericht op samenwerking. We hebben weleens gezegd dat PS geen meerderheid in de raad moet krijgen, omdat we dan niet meer hoeven samen te werken. We zijn blij dat we, als kleine lokale partij, hebben kunnen meeschrijven aan dit coalitieakkoord en dat we zoveel van de punten die voor ons belangrijk zijn daarin terug kunnen vinden. Dat we samen kunnen bouwen met nieuwe energie, omdat het altijd beter kan.”

Karens: “Het is tijd voor verandering, tijd voor een groen, sociaal en open Schiedam. Dat is onze meetlat voor dit akkoord. En natuurlijk, niet alles verandert, want goed beleid houden we in stand. Vanuit de raad zullen we het college kritisch volgen. Waar nodig doen we voorstellen tot verbetering en waar mogelijk nemen we initiatieven op onderwerpen die niet in het akkoord staan. Samen met de stad, de raad en het college willen wij met nieuwe energie, bouwen aan een mooier Schiedam. Het coalitieakkoord biedt hier een mooi begin voor.”

Jeroen Ooijevaar (37) werd met 32 van de 33 stemmen gekozen als wethouder. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, die van 1990 tot 1994 wethouder was namens D66 in Hengelo. Hij was de afgelopen acht jaar raadslid voor GroenLinks in Schiedam, waarvan de laatste vier jaar fractievoorzitter. Ooijevaar is socioloog en werkte tot zijn verkiezing tot wethouder bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Ik zie ernaar uit om mijn tanden in al dat werk te zetten,” zegt Ooijevaar met een verwijzing naar zijn omvangrijke wethoudersportefeuille met daarin infrastructuur, openbare ruimte, diversiteit en inclusie, bestuurlijke vernieuwing, milieu en volksgezondheid en natuur en dierenwelzijn.