Schiedam heeft een coalitie met PS!

 

Progressief Schiedam kijkt terug op een mooi proces van coalitievorming. Wij danken ons partners van VVD, AOV, D66, GroenLinks en CDA, de verkenner en informateur en in het bijzonder ook de uitstekende  ambtelijke ondersteuning, voor dit scherp en goed doorlopen proces. Een proces waarbij partijen elk vanuit de eigen achtergrond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben genomen en deze hebben beschreven voor de stad en haar inwoners.

Progressief Schiedam heeft als lokale partij kunnen voortborduren op de door haar bij de oprichting in 2009 ingezette weg, om als echte Schiedamse partij doormiddel van intensieve samenwerking te werken aan een  toekomstbestendige stad, een gezonde leefomgeving, en een levendige duurzame samenleving van mens en dier. Een samenleving waar wij als gemeente steeds meer bij willen aansluiten; Gemeentelijke participatie. In plaats van aanbodgericht naar de samenleving ook vraag gericht en gesprekgericht aansluiten bij deze inclusieve samenleving.

Wij zijn er trots op dat wij samen met VVD, AOV, D66, CDA, GroenLinks dit uitdagende akkoord op hoofdlijnen bereikt hebben en gezamenlijk de stad verder kunnen brengen. Voor het eerst sinds 2002 komt er weer een echte lokale partij in de Schiedamse coalitie.

Een akkoord dat progressief en uitdagend is voor zowel politiek, ambtenaren en als zojuist vermeld de samenleving zelf. Progressief en uitdagend met name door de door Progressief Schiedam aangebrachte zinsnede waarin aangegeven wordt dat duurzaamheid het fundament is voor alle acties die we de komende periode in gang gaan zetten. Wij zijn er als PS trots op deel te nemen aan een college dat zich op basis van onze inbreng niet alleen bij alles gaat afvragen in hoeverre dit bij zal dragen aan een duurzame ontwikkeling van de Schiedamse samenleving. Maar ook de daad bij het woord zal voegen door te handelen en te doen. Voor een Schiedamse samenleving die niet alleen uit inwoners, bedrijven en stenen bestaat maar ook uit dieren, zowel huisdieren als in het wild levende dieren.

We zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling op sociaal, stedelijk en economisch vlak. Vanuit het besef van urgentie dat dit niet alleen belangrijk is voor de generatie van onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor de huidige generatie, u en ik.

Enkele onderdelen uit het akkoord waar wij trots op zijn: Duurzaamheid is het fundament, Dierenwelzijn wordt geborgd, Sociale woningbouw blijft behouden, de binnenstad gaat meer bruisen, er wordt niet gebouwd in de groene long, bestuurlijke vernieuwing, bewoners worden meer betrokken bij besluitvorming en goede armoedebestrijding. Uiteraard staat er nog veel meer moois in het akkoord. De Progressieve Schiedammer zal zich zeker kunnen herkennen in  dit akkoord.

Vanaf 2013 werkt de PS fractie binnen de gemeenteraad intensief samen met de fractie van GroenLinks. Beide partijen doen dit vanuit de overtuiging dat doelen alleen door samenwerking bereikt kunnen worden. Hierbij sluiten wij niemand uit en zijn wij bereid om met iedereen samen te werken. Of dit nu oppositie of coalitie is, binnen en buiten de gemeenteraad, politiek en niet politiek. Dit uitgangspunt is voor Progressief Schiedam ook de reden geweest ons bij de verkenner samen met de fractie van GroenLinks beschikbaar te stellen voor coalitie deelname. Gezamenlijk zijn wij uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiegesprekken. Gezamenlijk hebben wij het proces doorlopen met gezamenlijke en afzonderlijke inbreng van beide partijen.

Schiedam staat voor grote uitdagingen. Het sociaal domein, de komende omgevingswet, inclusie, veiligheid, de verduurzaming en klimaatadaptatie van de stad, maken dat er deze collegeperiode veel werk te verzetten is. Toch is Progressief Schiedam van mening dat Schiedam door een college van maximaal 5 wethouders en een burgemeester bestuurd kan worden.

Ook hier dragen wij op vernieuwende wijze verantwoording voor door 1 wethouder voor 2 partijen in te brengen. Wij zijn blij dat Jeroen Ooijevaar namens de samenwerkende fracties van Progressief Schiedam en Groen Links wethouder zal zijn.