Progressief Schiedam is blij met positieve verkiezingsuitslag!


De stofwolken zijn weer neergedaald na de gemeenteraadsverkiezingen. Daar waar wij hoopten op een groei in zetels, groeiden wij wel in aantal stemmen en bij een hogere opkomst ook procentueel, maar helaas niet in zetels. In 2014 waren we nog afhankelijk van een restzetel. Nu heeft Progressief Schiedam de 2 zetels volledig zelf behaald. En dat met 20% zetels voor nieuwe partijen. Dan is dit echt een resultaat om trots op te zijn!

Wij feliciteren de VVD en GroenLinks met hun winst en Denk, SLV, OuderenPartij Schiedam en LOS met het feit dat zij als nieuwe partij in de raad zijn gekomen.

Het blijven spannende tijden. Progressief Schiedam zal op positieve wijze, de oriënterende gesprekken betreffende coalitie-deelname ingaan. Hierin zullen we onderzoeken op welke wijze wij onze visie op Schiedam het best kunnen verwezenlijken.

Ons “Dreamteam” waarmee we aan de slag gaan voor Schiedam in de komende 4 jaar:

Frans Hamerslag: Raadslid en fractievoorzitter
John Maris: Raadslid
Ivo vd Velde: Raadscommissielid
Ingrid Coenradie: Fractiemedewerker

In deze samenstelling doen wij recht aan de verkiezingsuitslag en vervult elk lid de rol die hij of zij vooraf wenste binnen onze fractie, die uit meer bestaat dan 2 raadsleden.

Wij bedanken alle Schiedammers die zijn gaan stemmen en onze speciale dank gaat natuurlijk uit naar de Schiedammers die op 1 van onze kandidaten hebben gestemd!

Progressief Schiedam: Omdat het altijd beter kan!