Vuurwerkdebat

“Liever de kosten van schade dan de kosten van een show?”

Afgelopen dinsdag 28 januari, heeft Progressief Schiedam samen met Fractie van Dijk en GroenLinks een actualiteiten debat in de gemeenteraad aangevraagd. Onderwerp: “Vuurwerk”.

De reden hiervan is dat er binnen de gemeenteraad van Rotterdam sprake is van een verschuiving. Rotterdam leek te gaan inzetten (en ondertussen is dat ook gebeurt) op een totaal vuurwerkverbod.

Dit betekent nog al iets voor Schiedam. Het laat zich raden wat er in Schiedam als buurstad gaat gebeuren wanneer Rotterdam een vuurwerkverbod heeft en Schiedam niet. Zeker wanneer ook Vlaardingen daar naartoe lijkt te gaan. Schiedam als vuurwerkzone tussen vuurwerkvrije steden.

Natuurlijk past de inzet van Rotterdam goed in de visie die onze partij al enkele jaren nastreeft. Ik kan het niet ontkennen, het komt ons goed uit. Wij pleiten al jaren voor het terugdringen van particulier vuurwerk.

Vuurwerk is immers zeer slecht en gevaarlijk voor dieren, zeer slecht en gevaarlijk voor mensen en zeer schadelijk voor de omgeving. Daarnaast is het ook nog eens een dure kostenpost voor de gemeente omdat jaar na jaar blijkt dat vuurwerk met veel omgevingsschade gepaard gaat. En die traditie? Die is niet zo groot als men doet geloven. In de jaren 60 van de vorige eeuw, toen ik geboren werd, sloeg men nog gewoon met een paar deksels tegen elkaar om wat geluid te maken. Een traditie om de “boze geesten” uit het oude jaar te verjagen en zo het nieuwe jaar in te luiden. Vuurwerk is een (onhoudbare) vorm binnen een traditie en geen traditie op zichzelf.

Wij wilden met dit debat, bij monde van Sandra Mantigh, eens peilen wat de mening van de gemeenteraad is nu Rotterdam deze keuze maakt. Een aantal partijen zoals bijvoorbeeld Denk komt met een genuanceerde overweging. Denk geeft aan niet primair voor een vuurwerkverbod te zijn maar gezien de stappen die Rotterdam zet zich eigenlijk hier wel toe genoodzaakt voelen. Zo ook enkele andere partijen.

Weer andere partijen vervallen al snel in clichés. Mevrouw Rotteveel van LOS noemt een vuurwerkverbod “betutteling”. Het is altijd bijna grappig wanneer dit woord gebruikt wordt. Wat is dat betutteling? Het woordenboek zegt bv: “Zeggen wat een ander moet doen”, of “bemoeien met”, of “het regelen voor anderen”. Ja, als je daar naar kijkt is dat precies wat een overheid moet doen. Dat is wat de overheid dan ook doet met het maken van wetten en kaders. Iets waar iedereen in de gemeenteraad juist mee bezig is, ook mevrouw Rotteveel. Alleen wanneer het uitkomt noemt men dit kader stellen, en wanneer het niet uitkomt, zoals nu bij mevrouw Rotteveel, noemt men dit betuttelen.

Goed, mevrouw Rotteveel wil dus niet betuttelen, geen kaders stellen. Hoe zit dat dan met de huidige kaders, legaal of illegaal vuurwerk. En hoe zit dat dan met alle andere kaders? Is dat ook betuttelen of is het toch wel fijn dat er kaders zijn? Is op bepaalde gebieden in de stad een maximale snelheid van 30 km/u wel fijn omdat 50 echt te snel is op die plek? Of is dat betuttelen? Progressief Schiedam wil wel kaders stellen op veiligheid. Mevrouw Rotteveel blijkbaar niet.

De VVD begon op zich zoals we van hen kunnen verwachten. “Geen gemeentelijk beleid, liever landelijk beleid. Dit moeten mensen toch zelf weten enz.” Goed, zo kennen we hen.

Het begon echter bijzonder te worden toen het over schade en kosten ging.

Hoorde ik het goed dat de heer T. Janssen van de VVD fractie liet vallen dat het mogelijke alternatief van een vuurwerkverbod (hij doelde op een centrale vuurwerkshow) duurder was dan de schade die Schiedam oploopt zonder vuurwerkverbod en dat we daar dus maar niet aan moeten beginnen. Ik

vroeg hem of ik dat goed hoorde dat de heer Janssen liever de schade had dan de kosten voor een show?

Blijkbaar geschrokken van mijn vraag draaide hij er wat omheen maar gaf geen antwoord.

Dat constaterende: De VVD, bij monde van de heer Janssen, ziet liever de schade dan een centrale show.

Dat mag natuurlijk een keuze zijn maar ik hoop dat zij daarmee beseffen dat zij hiermee ook het hoge risico op menselijk letsel, de overlast voor dieren, extra fijnstof, zware metalen in het milieu enzovoorts ook incalculeren.

Ik hoop voor de VVD dat komend oud en nieuw niemand in Schiedam zijn oog of hand verliest, of nog erger….. Of gaat de VVD dan ook berekenen wat duurder was.

– Frans Hamerslag