Vragen over bushalte Hoofdstraat

Sinds jaren is er aan de Hoofdstraat richting Koninginnebrug een bushalte waar men niet droog op de bus kan wachten en geen ruimte is om met b.v. een kinderwagen op de bus te wachten. In 2008 leek dit te worden opgelost met het verplaatsen van de halte richting de Nolet-molen. Daar is een bushokje geplaatst op een afstand van ongeveer 100 meter vanaf de halte.

Echter, de halte is nooit verplaatst naar het geplaatste bushokje. Nu is al 2 jaar de situatie zo, dat mensen nog altijd nat staan te worden op een onveilige plaats, dan wel dat ze bij een bushokje staan waar de bus niet mag stoppen.

Sinds 2 augustus 2010 wordt er gewerkt aan parkeerplaatsen die tegen de bushalte aan liggen. Alle stenen zijn verwijderd en worden nu weer terug gelegd. Echter is nu al duidelijk dat er geen rekening is gehouden met het verplaatsen van het bushokje. Als daar het bushokje geplaatst zou worden, zou de stoep met enkele meters verlengd moeten worden (volgens een ambtenaar die bij een overleg eind 2008 met enkele buurtbewoners aanwezig was). Dit is niet gebeurt.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het college het met PS eens dat buspassagiers droog en veilig op een bus moeten kunnen wachten?
2. Is het college het met PS eens dat een afstand van 100 meter tussen een bushalte en een bushokje verwarrend werkt voor de passagiers?
3. Is het college het met PS eens dat 2 jaar om een bushalte bij een bushokje te plaatsen of vice versa een veel te lange termijn is?
4. Zo ja, waarom bestaat deze situatie dan al 2 jaar?
5. Is het college het met PS eens dat wanneer er werkzaamheden verricht moeten worden aan parkeerplaatsen om daar een bushokje te plaatsen, dat áls er dan werkzaamheden verricht worden aan die parkeerplaatsen dat dan ook rekening wordt gehouden met het plaatsen van een bushokje?
6. Zo ja, waarom is dat niet gedaan?
7. Op welke termijn verwacht het college de onduidelijke situatie daadwerkelijk aan te pakken en de halte en het bushokje op 1 locatie te plaatsen?