Uit de raad: vuurwerk

GroenLinks fractielid Katinka de Rover stelde namens haar partij en Progressief Schiedam tijdens de raadsvergadering van 25 november enkele vragen over vuurwerk rond de jaarwisseling. Zij wilde weten wat de gemeente gaat doen om excessen te voorkomen, of er nagedacht is over dierenwelzijn en hoe het met de handhaving zit.

De Rover: ‘De eerste knalletjes zijn in wijken zoals Nieuwland en de Gorzen alweer te horen. Een rotje hier, een rotje daar en afgelopen zaterdag een incident aan de Gerbrandystraat waar autobanden in brand zijn gestoken en een stuk kunstgras is vernield.’
Zou het trouwens geen goed idee zijn om met de jaarwisseling 2015-2016 het centrum vuurwerkvrij te houden: ‘Misschien kan de gemeente hier het initiatief nemen met een vuurwerkshow?’
De burgemeester zei te wachten op landelijke wetgeving. Die zou de afsteek- en verkooptijden verder moeten reduceren. Volgens GroenLinks en Progressief Schiedam gelden die afsteektijden nu ook al en is het probleem juist dat overlast zich vooral buiten deze tijden voordoet.

Over vuurwerkvrije zones in Schiedam wilde de burgemeester wel nadenken, maar hij verschool zich achter buurgemeente Vlaardingen waar ze het centrum hadden aangewezen als vuurwerkvrij gebied. In Schiedam wordt in het centrum juist het minste vuurwerk afgestoken. Dit argument was vooral een handige manier om een direct antwoord te ontwijken. Wat betreft een georganiseerd vuurwerk: dat heeft volgens burgemeester Lamers alleen zin als het vuurwerk verder verboden is.
Overigens kan Schiedam een voorbeeld nemen aan een andere buurgemeente. In Rotterdam zijn 31 vuurwerkvrije zones ingesteld. Deze zijn ingesteld op plekken waar vorig jaar veel overlast is ervaren of schade is aangericht.
Om de discussie in perspectief te plaatsen nog enkele bijzonderheden: in 2012 heeft onderzoeksbureau No Ties een opinieonderzoek verricht in opdracht van de fracties van GroenLinks Rotterdam en Den Haag. De uitkomst: 74% van de Nederlanders ondervond overlast van vuurwerk en 64% was voor een verbod op consumentenvuurwerk. Vorig jaar ontving het Meldpunt Vuurwerkoverlast bijna 90.000 meldingen voordat het meldpunt op 4 januari gesloten werd.

Eigenlijk lijkt iedereen van vuurwerk en de overlast af te willen, maar wijst iedereen naar iemand anders.