Herstelplan Stedelijk Museum Schiedam

Progressief Schiedam en GroenLinks zijn van mening dat er eerst een plan moet liggen voordat er extra geld naar het Stedelijk Museum Schiedam gaat. Bovendien hebben zij weinig vertrouwen in de huidige directie van het museum en de raad van toezicht. Het college wil 1,2 miljoen euro extra beschikbaar stellen bovenop de structurele subsidie van 2,2 miljoen.
Frans Hamerslag die namens beide partijen het woord voerde op de raadsvergadering van 16 juni vindt dit een brug te ver: ‘geen plan, geen poen’.

Voor Progressief Schiedam en GroenLinks moet het roer drastisch om: ‘Wij geven geen kostbaar gemeenschapsgeld in handen van uitvoerders waar wij geen vertrouwen meer in hebben’. Daarom pleitte Frans Hamerslag dat andere professionals dit gaan doen. ‘Ieder mens maakt fouten en iedere professional mag fouten maken. Maar van belang is hoe die fouten tot stand gekomen zijn; hoe hiermee is omgegaan en hoe er daarna gehandeld is’.
Op al deze punten hebben directie en raad van toezicht grote steken laten vallen.

Progressief Schiedam en GroenLinks erkennen het belang van het museum voor de gemeente, ‘maar een failliet museum heeft geen waarde’. Hamerslag benadrukte het belang van samenwerking tussen de gemeente en het museum en zou graag zien dat het museum een partner is ‘die de stad iets biedt in plaats van alleen maar veel kost’.
Ook zien Progressief Schiedam en GroenLinks dat er extra geld nodig is om het museum te redden. Maar over de hoogte van dat extra geld kraakte Hamerslag nog enkele kritische noten: ‘Een totaal van ruim 1,2 miljoen euro in vijf jaar bovenop de structurele subsidie van 2,2 miljoen; dit kunnen wij niet naar de stad verantwoorden. Het museum kan voor strikt noodzakelijk geld een gefaseerd een beroep doen bij het college en het college kan hiertoe telkens een vraag aan de raad stellen, zodat wij per onderdeel kunnen zien wat noodzakelijk is’.

De raad besloot echter anders: een nipte meerderheid van 18 tegen 16 zetels stemde in met het voorstel van het college, waarmee het museum dus 1,2 miljoen extra krijgt terwijl er nog geen gedegen plan ligt. Progressief Schiedam en GroenLinks waren hier teleurgesteld over. Ook vinden zij dat het college nu verantwoordelijkheid neemt waar dit eigenlijk bij het museum moet liggen.
Een gemiste kans dus om orde op zaken te stellen.