Uit de raad: vragen over uitbetalen PGB

Progressief Schiedam en GroenLinks vroegen opheldering over verontrustende berichten in de media over de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (PGB) door de gemeente. Frans Hamerslag van Progressief Schiedam vroeg namens beide partijen tijdens de raadsvergadering van 16 juni: ‘Graag zou ik met cijfers onderbouwd, door de wethouder gerustgesteld willen worden dat dit zich niet in Schiedam tot problemen geleid heeft of zal leiden. Kan de wethouder daarvoor zorg dragen?’

Wethouder Van Aken meldde dat er 504 mensen in Schiedam zijn die gebruik maken van het PGB. Bij vier personen is de uitbetaling verkeerd gegaan. De gemeente Schiedam heeft ROG+ verzocht op voorschot basis uit te betalen zodat geen Schiedammer in de knel komt vanwege de betalingsachterstand van het Rijk.

Frans Hamerslag is namens Progressief Schiedam en GroenLinks blij te constateren dat Schiedam adequaat inspeelt op deze situatie. Hij verzoek de wethouder de kwartaalrapportage met de raad te delen zodat zij op de hoogte blijft van eventuele ontwikkelingen.