Uit de commissie: Vijfsluizen

GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar wond er geen doekjes om tijdens de commissievergadering van 19 november: het college heeft zitten slapen als het om de verkeerssituatie bij Vijfsluizen gaat.
GroenLinks en Progressief Schiedam kunnen alleen maar concluderen dat, als volgend jaar de A4 Delft-Schiedam wordt geopend ‘er  geen concreet plan is; er geen concreet geld is en we volgend jaar met de gebakken peren zitten’.
Ooijevaar memoreerde dat voordat de aanleg van de A4 definitief werd, het al duidelijk was dat er iets moest gebeuren aan de afwikkeling van het verkeer bij Vijfsluizen. ‘Vandaar dat er in het IODS afspraken zijn gemaakt over de toenemende verkeersdruk op Vijfsluizen’.
Het IODS is de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam; een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft – Schiedam ook wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

In een rapport van Goudappel Coffeng uit 2010 wijst men al op het belang van het in kaart brengen van de gevolgen voor Vijfsluizen. Een projectgroep is daarop van start gegaan.
In 2014 is deze gekomen met het rapport ‘toekomstscenario’s Vijfsluizen’.
Ooijevaar: ‘Dit rapport is blijkbaar, ondanks het feit dat er 4 jaar over vergaderd is, niet toereikend. Of, zoals het college zegt: “het biedt te weinig handvatten voor een concrete uitvoering”‘.
Dat roept uiteraard de vraag op wat het college dan de afgelopen 4 jaar gedaan heeft?
‘In 2013 heeft wethouder Groeneweg nog gezegd dat men bezig was met een verkeersstudie rondom Vijfsluizen. Naar we nu uit de brief begrijpen, zijn dit soort toezeggingen allemaal loze woorden geweest’.
GroenLinks en Progressief Schiedam vragen zich ook af hoe het zit met de financiering. Frans Hamerslag van Progressief Schiedam had daar bij de begrotingsbehandeling nog naar gevraagd: ‘Hoe kan het nou dat er geld voor gereserveerd is in de begroting? Wij meenden dat Riek Bakker indertijd had onderhandeld dat dit soort afgeleide kosten volledig voor rekening van Rijkswaterstaat zouden komen?’
Ooijevaar besloot zijn bijdrage dan ook met de uitdaging aan het college om het beeld dat GroenLinks en Progressief Schiedam hebben over een slapend college bij te stellen: ‘Wij hebben in ieder geval geen documentatie gezien die ons hoopvol stemt’.
Na afloop van de commissievergadering viel te constateren dat het wethouder Houtkamp niet aan voortvarende woorden ontbrak. ‘Maar’, aldus Ooijevaar, ‘dat horen we nu al vier jaar. Echte toezeggingen kon hij niet doen, behalve in februarimaart een concreter “doorkijkje” te kunnen geven. Met andere woorden: het college doet heus zijn best, maar heeft zich te lang met kluitjes in het riet laten sturen’.