Uit de commissie: Stroomopwaarts

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn bezig met de vorming van een regionaal participatiebedrijf waarin de sociale diensten en SW-bedrijven van de gemeenten zullen samengaan. Eerder besprak de raad de kadernota ‘stroomopwaarts’. Groenlinks en Progressief Schiedam gaven destijds al aan de vinger stevig pols te zullen houden.
Dinsdag 18 november stond Stroomopwaarts weer op de agenda bij de commissievergadering. GroenLinks en Progressief Schiedam gaven aan de voordelen van een nieuw bedrijf te zien en willen het college de ruimte geven dit bedrijf te bouwen. Wel had Frans Hamerslag van Progressief Schiedam ook de nodige kanttekeningen. Volgens hem zit er ook een keerzijde aan de samenwerking: ‘Het lijkt dat de drie gemeenten niet helemaal op een lijn zitten. Vlaardingen vaart een eigen koers lijkt het wel’.
Er zijn dan ook nog de nodige vragen vinden GroenLinks en Progressief Schiedam.
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het niet op gelijke koers zitten van de drie gemeenteraden?
Hamerslag: ‘Wat als we later dan op 1 januari starten? Komt de instroom dan niet in de knel? Er is dan immers een nieuwe wet maar geen uitvoerend orgaan’.
En wat Vlaardingen betreft: ‘Kunnen we ook zonder Vlaardingen door en zo ja welke gevolgen heeft dat dan. Zo nee … wat dan?’
Wethouder Mario Stam antwoordde dat een eventueel uitstel als gevolg van de houding van Vlaardingen de gemeente Schiedam veel geld kost. Hij benadrukte echter dat Vlaardingen een gewaardeerde partner is waar Schiedam op vele gebieden al mee samenwerkt. Hij heeft er vertrouwen in dat er tijdig gestart kan worden. In ieder geval kon hij Frans Hamerslag geruststellen: “Er zullen geen Schiedammers buiten de boot vallen als gevolg van een eventueel uitstel door Vlaardingen”. Voor de fracties van GroenLinks en PS voldoende antwoord om het college groen licht te geven.

Op 25 november staat het onderwerp weer op de agenda in de gemeenteraad. De discussie is dus nog niet helemaal ten einde.