Begroting 2015: moties van Progressief Schiedam en GroenLinks

Tijdens de raadsvergadering van 13 november over de begroting van 2015 dienden GroenLinks en Progressief Schiedam zes moties in. Vier daarvan werden niet aangenomen, één motie (prestatieafspraken duurzame woningbouw) hebben de partijen ingetrokken om een moment te plannen om daar met de wethouder en raadscommissie over in discussie te gaan en één motie (raadsvergoeding) is aangehouden.

Hierbij een overzicht van de moties.

Motie duurzaam duurzaamheidsbeleid
In het coalitieakkoord ‘Samen Schiedam vernieuwen’ staat dat ‘duurzaamheid een verantwoordelijkheid van ons allemaal [is] en een integraal onderdeel van alle beleidsprogramma’s’. GroenLinks en Progressief Schiedam roepen daarom op om in alle raadsvoorstellen een paragraaf duurzaamheid op te nemen en in deze paragraaf toelichting te geven op het toepassen van duurzaamheidsprincipes en op de afwegingen die hierbij zijn gemaakt.

Wethouder van Aaken, die in het college lijkt te moeten knokken om een volwaardige portefeuille te behouden, weigerde deze motie als een steun voor een aanzienlijk deel van haar portefeuille te zien en ontraadde de motie. Ze verwees naar een duurzaamheidsagenda die volgend jaar verschijnt. GroenLinks en Progressief wachten deze agenda af, maar zullen tot dan bij elk raadsvoorstel een technische vraag stellen naar het toepassen van duurzaamheidsprincipes.

Motie dierenwelzijn
Frans Hamerslag constateerde dat het woord ‘dierenwelzijn’ slechts één keer voorkomt in de begroting en dat er geen enkele doelstelling is geformuleerd. Jaarlijks wordt vier ton hondenbelasting opgehaald, waarvan maar 116.000 euro ten goede komt aan dierenwelzijn. In de ‘motie dierenwelzijn’ vragen GroenLinks en Progressief Schiedam de vier ton volledig in te zetten voor dierenwelzijn.

Wethouder van Aaken ging zowel in de eerste als de tweede termijn niet in op de stand van dierenwelzijnsbeleid in Schiedam. Wethouder Gouweleeuw leek ook dit deel van de portefeuille van wethouder van Aaken te hebben overgenomen en deed een poging om hekken om een sportveld te scharen onder dierenwelzijn. Een laconiek en dieronterend relaas dat aangeeft dat dierenwelzijn in het Schiedamse college bepaald geen prioriteit heeft.

Motie gereguleerde wietteelt
De huidige wetgeving dwingt coffeeshophouders min of meer criminele waar af te nemen, terwijl gebruikers de kwaliteit van de wiet niet kunnen controleren. Tel daarbij op dat omwonenden overlast hebben van plantages en overheden bakken met geld kwijt zijn aan handhaving. GroenLinks en Progressief Schiedam dienden dan ook een motie in die pleit voor een experiment met gereguleerde wietteelt. Dit voorkomt niet alleen veel overlast, maar zou ook een verlichting van de begroting betekenen.
Anders dan in Rotterdam, waar een vrijwel vergelijkbare motie het wel haalde, kon de motie in Schiedam slechts op steun rekenen van GroenLinks, Progressief Schiedam, SP en D66.

Motie stad van compassie
GroenLinks en Progressief Schiedam roepen in deze motie op om het handvest voor compassie te ondertekenen. Juist nu de overheid zich meer terugtrekt, dienen wij als stad te investeren in een fundament van vertrouwen en compassie, zodat Schiedammers meer dan ooit op elkaar kunnen rekenen en bouwen. Het handvest voor compassie is gestoeld op de universele gouden regel ’behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’. Steden die het handvest ontplooien campagnes die inspireren tot begrip, vertrouwen en compassie, waardering voor diversiteit.

Johan Grijzen schreef over dit handvest een apart artikel:
https://schiedam.groenlinks.nl/nieuws/handvest-voor-compassie

Motie prestatieafspraken duurzame woningbouw (ingetrokken)
Bewoners van sociale huurwoningen hebben vaak een hogere energierekening dan particuliere huurders en woningeigenaren. Hierdoor gaan de voordelen van sociale huur gedeeltelijk verloren. Verder zijn de Schiedamse woningbouwcoöperatie een groot aantal woningen aan het renoveren, maar volgens GroenLinks en Progressief Schiedam kan dat dit nog duurzamer. Daarom roept de motie op om prestatieafspraken met Woonplus te maken over het verduurzamen van sociale woningbouw in Schiedam.

Begin volgend jaar wordt de stand van zaken van de Woonvisie 2030 tegen het licht gehouden. Daarbij kunnen ook de prestatieafspraken met Woonplus tegen het licht gehouden worden. Met deze toezegging van wethouder van Steenderen kon deze motie worden ingetrokken.

Motie raadsvergoeding (aangehouden)
GroenLinks en Progressief Schiedam constateren dat de raad de zoveelste begroting met vooral bezuinigingen behandelt. Daarnaast vallen vele subsidieontvangers buiten de boot. De raad kent zich echter jaar in jaar uit de maximale verhoging van haar vergoeding toe.
De motie, die sinds jaar en dag al wordt ingediend en sinds jaar en dag slechts wordt gesteund door Progressief Schiedam, GroenLinks, SP en D66, roept daarom de raad op om kritisch naar de eigen maandelijkse vergoeding te kijken en tien procent op de vergoeding te korten. Daarmee kan ze haar solidariteit met de Schiedammers laten zien.
Deze motie is aangehouden tot de nieuwe rechtsverordening wordt vastgesteld. De wettelijke mogelijkheden om de eigen vergoeding te bepalen gaan namelijk veranderen.

Lees meer over de begrotingsbehandeling van 2015:
Begroting 2015: weinig ambitie en vage doelstellingen
Begroting 2015: te weinig aandacht voor duurzaamheid