Begroting 2015: te weinig aandacht voor duurzaamheid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november boog de raad zich over de begroting voor 2015. Eerder dit jaar, tijdens de behandeling van de Zomernota (https://schiedam.groenlinks.nl/nieuws/groenlinksprogressief-schiedam-missen-aandacht-voor-duurzaamheid-zomernota) gaven GroenLinks en Progressief Schiedam al aan dat de ambitie op het terrein van duurzaamheid van het college ernstig tekortschoot. Fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar van GroenLinks kon nu, enkele maanden later, alleen maar constateren dat dat nog steeds het geval is.

En dat terwijl volgens Ooijevaar alle deelnemende coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan: ‘Sterker nog, als je de 5 programma’s naast elkaar legt, is duurzaamheid het punt dat de partijen het meeste bindt!’
GroenLinks en Progressief Schiedam hadden een lijstje met duurzame ambities die zij graag terug hadden gezien in de begroting. Ooijevaar noemde een behoorlijke waslijst op,waaronder: tegengaan van luchtvervuiling, vieze auto’s in de stad, tweetakters, geluidsoverlast en nog heel wat meer. Daarnaast willen zij dat het college meetpunten fijnstof, voorrang voor voetgangers, fietsers en OV, oplaadpunten elektrische voertuigen, behoud en gebruik van groene ruimte in de stad en nog veel meer stimuleert.
Helaas is veel te weinig van dit alles terug te vinden in de begroting.
Ooijevaar lichtte nog een punt uit: ‘Mensen in een sociale huurwoning betalen nu vaak buitensporig veel voor hun energie door gebrekkige isolatie en gedateerde warmtevoorziening’. Volgens hem is dit een uitstekend voorbeeld waarbij blijkt dat duurzaamheid beleidsterreinen verbindt: ‘Zowel voor het behalen van klimaatdoelstellingen als voor het verbeteren van de koopkracht van vele inwoners zijn sociale huurwoningen het laaghangend fruit dat we moeten plukken’.

Frans Hamerslag sprak namens Progressief Schiedam en GroenLinks over de samenhang bij de ruimtelijke inrichting. Hij wees op het gebrek aan fietsbeugels: ‘Al enige jaren zouden er meer fietsbeugels geplaatst worden. Resultaat tot nu toe: Het zijn er alleen minder geworden. Daar waar fietsen op de Hoogstraat gestimuleerd wordt, is er geen fietsbeugel op de Hoogstraat te vinden’. Ook wees hij op de overlast van de verkeersdruk van vooral auto’s in de stad: ‘Zolang de heilige koe nog onaantastbaar is, blijft overlast ook onaangetast’.

Lees meer over de begrotingsbehandeling van 2015 (pdf-bestand: opent in nieuw venster)