Begroting 2015: weinig ambitie en vage doelstellingen

Donderdag 13 november vergaderde de Schiedamse raad over de begroting voor 2015. Zowel GroenLinks als Progressief Schiedam toonden zich over de presentatie van de begroting tevreden. GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar: ‘Complimenten zijn hier op zijn plaats’. Tegelijk laat de begroting inhoudelijk behoorlijk te wensen over.

In zijn bijdrage aan de vergadering merkte Jeroen Ooijevaar namens GroenLinks op dat ‘van de 43 doelstellingen er 9 zijn (meer dan 20 procent) waar geen duidelijke prestaties voor zijn afgesproken’. Zijn vraag was dan ook: ‘Hoe moet de raad zijn controlerende taak hierop uitvoeren?’
Als illustratief voorbeeld noemde hij de doelstelling dat het ‘percentage jongeren tot 21 jaar dat deelneemt aan ongeorganiseerde en georganiseerde maatschappelijke activiteiten in de vrije tijd toeneemt’. Het college verzuimt echter aan te geven wat dat percentage nu is, hoeveel die toename moet bedragen en welk doel men in 2018 gerealiseerd wil zien.
Ooijevaar: ‘Feitelijk vraagt het college hier dus een bedrag zonder dat duidelijk is wat er mee gedaan wordt. Er is eigenlijk maar een ding erger dan een blanco cheque uitschrijven: dat is een gedekte cheque uitschrijven voor een blanco project’.

Frans Hamerslag sprak namens Progressief Schiedam over het ‘gebrek aan ambitie’. Als voorbeeld noemde hij de ambitie met het vrijwilligerswerk: ‘Het aantal vrijwilligers moet stijgen van 26 naar 30 procent. Wel een prima doelstelling, maar het aantal mensen dat ondersteuning van vrijwilligers nodig heeft stijgt misschien nog wel harder dan deze ambitie aan kan.’
Volgens Hamerslag is het college teveel gefixeerd op het ‘consolideren van wat we hebben’. Hij wees de vele losse eindjes; de nog nader in te vullen doelstellingen: ‘Er wordt ons gevraagd een begroting vast te stellen waar op onderdelen geen of slechts een heel summiere doelstelling voor is’.
GroenLinks heeft tegen de begroting gestemd omdat de grote hoeveelheid ontbrekende doelstellingen de fractie belemmert zijn controlerende taak uit te oefenen. Bij de fractie van Progressief Schiedam stemde Frans Hamerslag voor en John Maris tegen de begroting.

Lees meer over de begrotingsbehandeling van 2015